Szókép kategória bejegyzései

A “szókép”, egy szó kiejtésekor, a gondolatainkban megjelenő kép.

Szókép

Szókép

A magyar nyelvben megjelenő szókép fogalma nem azonos az Indoeurópai nyelvekben tanított szókép fogalmával! Sajnos a magyar nyelvoktatás ezt az indogermán változatot „tudományos formában” erőlteti a magyar nyelvre. A szókép nem szépirodalmi rétege a magyar nyelvnek, hanem alapvető jelentéshordozója!

A szókép a szó kiejtésekor, a gondolatainkban megjelenő kép.

A nyelv folyamatos átszabása során, tisztán már csak az egyszerű gyökszavakban jelenik meg, kő, tó, ház, lő, ló, luk, ág, stb.