Ómagyar

Ómagyar

(melléknév)

Ómagyar kor (896–1533, a Árpádtól a mohácsi vészig)

Halotti_beszéd

Halotti beszéd

Nyelvünknek ez a korszaka a “honfoglalás” befejeződésével kezdődött és a kereszténység felvételén át az első teljesen magyar nyelvű könyv megjelenéséig (1533) tartott.
Az államalapítás után betiltottak és”tűzzel vassal”  üldöztek a keresztényen kívül minden vallást, és ezek emlékeit – így az ősi „pogány” rovásírás használatát is.

Mivel papír nem volt beszerezhető, ezért néhány évszázad alatt amit nem törtek össze, vagy égettek fel, az elenyészett. Az írástudók, a tanító táltosok kivégzésével, eltűnt a korábbi gazdag rováskultúra, vele együtt az egykor írástudó nép műveltsége, kultúrája, történelme, és ezzel együtt az önbecsülése is.
Az írás-olvasás és tanulás joga csak a keresztény papok kiváltsága lett. Az egykor teljes rovás ábécé helyett a latin betűket próbálták használni. Ebben a korban találták ki a kettős betűket és az ékezetes betűket, hogy pótolják a hiányt. Jelentőssé válik a latin nyelv hatása. (Egészen 1844-ig a latin lesz a hivatalos iratok nyelve!)
(A korszak végét – 1533 – jelentő első teljesen magyar nyelvű könyv „Az zenth Paal leueley magyar nyeluen” – Szent Pál levelei magyar nyelven” címet viselte és Krakkóban jelent meg.)
Ebből a korszakból való fennmaradt nyelvemlékünk a Halotti beszéd (1190) – lásd a mellékelt kép –, és az 1300-as évekből való Ómagyar Mária-siralom.

A kor főbb mozzanatai:

  • Visszatérés a Kárpát-medencébe → jelentős változások a társadalmi, gazdasági életben
  • Szolgaság, keresztény szolgasors bevezetése, → Az Ó-kereszténység (Mani vallás) és a rovásírás üldözése, tűzzel vassal történő megsemmisítése.
  • Az eddig hivatalos magyar nyelv mellőzése, latin és német nyelv kötelező használata, az egyházi és állami hivatalos körökben.
  • Latin betűs írásbeliség megjelenése → írásos emlékek fennmaradtak. Pogánylázadások.
  • Latin, nyelv bevezetése, szervezett germánosítás és szlávosítás.
  • Ősi magyar szavak helyett görög, latin, szláv, és germán szóhasználat erőltetése.
  • Gyökszerkezet rombolása. A teljes ősi magyar hangrendszer átalakítása.
  • változások: hang- és toldalékrendszer (teljes magyar hangállomány kialakulása), mondatszerkezet germanizálása.
  • a korszak vége felé: kódexirodalom (kódexek kora) → kézzel írt, vallásos emlékek (később világi is)
A bejegyzés kategóriája: fogalmak, Ómagyar
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.