Hangpár címkéhez tartozó bejegyzések

RK

RK hangpár

R-K

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: eRKá, RöKá, eRKö, RöKö

Gyökszavai: RaK, RáK, ReK, RéK, RiK, RoK, RöK, RuK, RüK.

Megjelenési formái: 

Gyökszavakkal:  RaK> rendszerint egymásra tesz valamit. Folyamatos cselekvés sorozat. RáK> a betegség neve ami kelletlenül egymásra rakódó sejtekből áll. ReK> folyamat amikor veReK, keveReK, ReKesztek, ha keReK, a ReK> bezárt folyamat. RéK> keRéK, deRéK, vakaRéK, boRéK. RiK> rikács, rikkan, rikogat, rikólt, hangutánzó. RoK> RoKkan, RoKka, RoKon szavakban az ismétlődést jelenti. Másként nevezhetjük itt többes számnak: koRoK, prédikátoRoK, magyarRoK, asszíRoK, stb. RöK> a RoK egy változata, RöKken, RöKöl, RőKönyös, stb.

Szóösszetételekben:

aR-Kangyal, baR-Ka, báR-Ka, báR-Kába, baR-Kács, báR-Ki, baR-Kócza, biR-Ka, boszoR-Kány, botoR-Kál, böR-Ke, bőR-Készitő, buR-Ka, buR-Kát, buR-Kolat, eR-Kek, éR-Kezett, éR-Kezik, éR-Keztet, eR-Kölcs, huR-Kol, ismeR-Kedik, jáR-Kál, köR-Körös, kultúR-Kőr, magyaR-Ka, magyaR-Kodó,maR-Ka, maR-Kával, maR-Ker, mesteR-Kedés, mesteR-Kélt, oR-Kán, pásztoR-Kodó, patvaR-Kodik, picuR-Ka, piR-Kad, pöR-Köl, sáR-Kány, seR-Kent, siR-Köve, szaR-Kofág, szeR-Ként, szeR-Keszt, szeR-Kezet, táR-Kány, taR-Kit, téR-Kép, toR-Kod, toR-Kolat, toR-Kolat, tuR-K, tuR-Keddi, tuR-Keddi, tuR-Koi, tündéR-Király, tüR-K, tüR-Kök, uR-K, uR-Kusz, váR-Kony, világtéR-Kép
Szóbokor: Folyamatos ismétlés: Rá RaK. R-K: Ahol a K a kőrkörös folyamat, az R a rá.

Fogalomkőr: Valaminek a többszörözése. Maga a RaK-ás.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

RG

RG hangpár

R-G

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: eRGé, RöGé, eRGö, RöGö

Gyökszavai: RaG, RáG, ReG, RéG, RiG, RoG, RóG, RöG, RőG, RuG, RúG, RüG, RűG.

Megjelenési formái: RaG, RaGad, cafRaG, RáG, boRáG, dRáGa, ReG, kéReG, ReGe, öReG, eGéR, RiGa, RiGó, RiGolya, oRiGami, koRoG, moRoG, RöG, üRöG, RöGes,RúG, RuGó, RuGalmas, RuGtat,

Szóbokor: RáG

Fogalomkőr: apró ismétlődés

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

Az RG hangpár az apró ismétlődések megjelenítésére szolgál. RuGdal valaki, RöGös az út. Magába moRoG, a gyomra meg koRoG. RáG az eGéR. RiGó a fa kéReG őre. Közben a nyelv szavait RaGozgatom.

BB

BB hangpár

B-B

Hangpár> Gyökhangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: BéBé, BöBé, BöBö

Gyökszavai: BaB, BáB, BeB, BéB, BiB, BoB, BöB, BuB, BüB.

Megjelenési formái: babilónia, bábel, baba, babona, bébi, biblia, biblio, babó, bibó, bóbe, bobár, bub,

Szóbokor: BáB

Fogalomkőr: A kezdet. Az élet csírája, a “bébi” állapot.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

A "B"hang, gyök szavai.

A “B”hang, gyök szavai.

bebizonyít, búbánat, bub> zebub> baálzebub> belzebub, Bubasztisz> (tisztaszoba?)

KR

KR hangpár

K-R

Hangpár> Gyökhangpár 

Szóbokor-hangpár> Első szint.

Magyar kiejtéssel: eR, KáRö, KöeR, KöRö

Gyökszavai: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KíR, KoR, KóR, KöR, KőR, KuR, KúR, KüR, KűR

Megjelenési formái: Kőr, karika, kerek, kerítés, kóros, kürt, király, stb.

Szóbokor: KR

Fogalomkőr: Kőr

Jelentése: A KR hangpár jelentése KöR. Ahol a K a kőr kerülete, az R a sugara.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

Néhány szóösszetétel, K-R gyök-kapcsoló kötés:

akiKRe, akiKRől, alaKRa, állatoKRa, amazoKRa, azoKRa, boKRok, boKRos, bolygóKRa, céljuKRa, cuKRos, csoKRa, damseKRe, demoKRácia, demoKRata, deréKRa, embereKRe, mezeKRe, észaKRa, ezeKRe, fiuKRa, fogalmaKRa, gyaKRan, gyermeKRe, gyöKRe, hollóKRa, huritáKRa, isteneKRe, játéKRól, jóskáKRa, kacsáKRa, kányáKRól, kapuKRa, karjuKRa, károKRól, kárpátoKRa, képeKRe, keréKRől, kommunistákKRa, KRákog, KRamer, KRassó, KRaszna, KRisztus, KRitika, KRiza, , KRóm, , KRómacél, KRomek, KRónika, lábaKRa, lányoKRa, leggyaKRabb, leirtaKRa, lejtéseKre, lényeKRől, leveleKRe, maguKRa, magyaroKRa, maKRai, marcsáKRól, másoKRa, melyeKRe, melyeKRől,  meredeKRe, mindöröKRe, népeKRe, neveKRe, növényeKRe, orunKRa, öKRök, , öröKRe, örömöKRe, örömüKRe, ősöKRe, paKRóc, paKRócra, pistáKRa, pogányoKRa, portáKRa, részüKRe, rojtoKRa, ruháKRa, sajátságuKRa, sváboKRa, szaKRális, számuKRa, szanszKRit, szarvaKRa, szeKRény, sziKRa, sziKRázó, szóKRa, szoKRatész, oKRól, szülőKRe, toKRa, tüKRöző, tyúKRa, utaKRa, ügyeKRől, valamiKRe, válluKRa, változatvámoKRa, varjaKRól

Egyedihang gyökpárok

Egyedi gyökhang párok

 A (magánhangzók) egyedi hangok, a hangmagasságuk alapján, párokat alkotnak, ezek a hangpárok, ha azonos mássalhangzóval (gyökhanggal) együtt jelennek meg, egyedi gyököket hoznak létre.

  • ba- be, bá- bé, ta- te, tá- té, to- tö, stb.

Ezek az egyedi gyökök, képezik az egyedi gyökhang párokat.

  • ba-be> bacs-becs, bal-bel, ban- ben, stb.
  • bá-bé> bács-bécs, bál-bél, bán-bén. stb.
  • bo-bö> bocs-böcs, kocs-köcs, bok-bök, bol-böl, stb. Lásd táblázatot.

VD

VD

VD hangpár.

V-D

Hangpár> gyökhangpár

Szóbokor-hangpár> Első szint.

Magyar kiejtési lehetőségei: VéDö, VöDö, VéDé, VöDé

Gyökszavai: VaD , VáD , VeD , VéD , ViD , VíD , VoD , VóD , VöD , VőD , VuD , VúD , VüD , VűD

Megjelenési formái: vadállat, vádemelés, veder, vidra, vodka, vödör, stb.

Jelentése: Védő, vödör. A hangpár minden egyes jelentése visszavezethető a VéDelmet nyújtó, VaDon, a VaDvíz, majd a víz, fogalomra.

Ősi megjelenése a “VaD, VéD, Víz,  szavak értelmével magyarázható.

 Fogalomkőr:  VéD

SzK

SzK

hangpár> gyökhangpár

Magyar kiejtési lehetőségei: SzöKá, eSzKö, SzöKö, eSzKá.

Gyökszavai

Megjelenési formái: SzaK, SzáK, SzeK, SzéK, SziK, SzíK, SzoK, SzöK, SzüK, SzuK.

A hangpár minden egyes jelentése visszavezethető a SzüK fogalomra.

Ősi megjelenése a “szökő” szó mai  értelmével magyarázható.