ViR

ViR
Gyökszó

Gyökkapcsolat: VR hangpár szóbokor; jelentése: VéR

Gyökszó, Elvont gyök, Elavult Gyök.

Szóbokor gyökszavai:
VaR, VáR, VeR, VěR, VéR, ViR, VíR, VoR, VóR, VöR, VőR, VüR, VűR, VuR, VüR, VűR

Szóbokor szint: Második szint

Jelentése: Virít, Virág

A szó fajtája: Főnév

Fogalomr:  Pir > Piros

Gyökpár: ViR <> VíR

Leírás: Elvonatkoztatva jelenti:

  • Virít >  Ige
  • virgonc > melléknév
  • virnyákol > képzett ige ; hang (hasonlóan a vernyákol hang bakzó macska, hangja) , virgonc fogalmakat.

A virít, élénk fogalomkőr, elvonatkoztatva a virgonc, hangutánzással a virnyákol.

Elvont gyök, melyből élénk színre vonatkozó származékok erednek, milyenek: virad, viraszt, virázsol, virág, virít, virúl stb. Mind ezek abban egyeznek, hogy élénk, különösebben piros színre vonatkoznak itt: virad, fölvirad, midőn hajnal nyílik, hasad s a keleti égtáj pirosodni kezd; virágzik a növény, élénk diszlő színt ölt magára. Mind ezekben a piros, pirosas vagy pirossal vegyes szín az uralkodó, ezért rokona a pír.

Kialakulása: Ősmagyar > Ősszó > magyar kor">Előmagyar kor

Eredet: Ősmagyar 

Források: CzF:

VIR (1)
, gyök">elvont gyök, melyből élénk színre vonatkozó származékok erednek, milyenek: virad, viraszt, virázsol, virág, virít, virúl stb. Mind ezek abban egyeznek, hogy élénk, különösebben piros színre vonatkoznak t. i. virad, fölvirad, midőn hajnal nyílik, hasad s a keleti égtáj pirosodni kezd; virágzik a növény, midőn termő részeinek takaróji kinyilván, rendesen a zöld színen kivül vagy a zöld szintől elütő több különböző szint mutatnak; virúl a növény, midőn általán élénk diszlő színt ölt magára. (“Blühen, mit einem lebhaften Scheine sichtbar werden”. Adelung). Mind ezekben a piros, pirosas vagy pirossal vegyes szín az uralkodó, honnan legközelebbi rokona pír. Hangokban egészen egyezik a zöldet jelentő latin vir-eo, vir-esco, vir-idis szók gyökével. A Budenz J. rokonitásai is többnyire a zöld szinre vonatkoznak, ú. m. finnül viheriä (zöld), vihertä- (zöldelleni); cseremiszül užarge (zöld); azonban lívül vîri am. sárga. A virad szó és származékai rokonságait l. VIRAD szónál.
A bejegyzés kategóriája: Előmagyar kor, gyök, Ősmagyar, ViR, VR
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.