Ősmagyar

Ősmagyar

(melléknév)

Ősmagyar kor, 181–896

Az első magyar törzsszövetség megalakulásától a honfoglalásig. Ebből a korból maradtak ránk atászoktető magyar nyelvemlékek, kárpát-medencei és székely–magyar rovásírással írt fennmaradt töredékek
-Szkita, Hun, Avar, nyelvtöredékek.
-Kárpát medencei rovásemlékek.

-A rovásemlékekre első sorban a gyökhangok írása a jellemző.

-Keletrómai és nyugatrómai írók munkáiban megjelenő magyar nyelvemlékek, töredékek, szavak.

– Árpádék visszatéréséig: A rokon törzsek, úz, kabar, avar, hun nyelvjárásai.

-Ebben a korban a legközelebbi nyelvrokonaink: Szkiták, Hunok, Avarok, és a visszatérő kisérő törzsek.

Szókincs: Széleskörű, természeti, tudományos, mezőgazdasági, növény és állattenyésztési, építészeti, nyelvszerkezeti, szervezeti, anatómiai szókincs. Nap, hold, ég, föld, villám, villany, körte, szív, ész, ér, szem, száj, zár, fül, orr, nyel, nyelv, mén, kan, nyíl, von, tol, föd, stb.

-Jövevényszavak: vándorlás során visszakerült, eredetileg ősi magyar gyökszavak.

– A vegyes hangrend kialakulása a nyelvünkbe visszakerült másolatok, eredménye. Ezeknek a szavaknak az eredeti jelentését rosszul értők, egyezményesen módon új szavakat hoztak léte. Ezeknek a szavaknak, magyar gyököknek, az eredeti, változatával rendelkezik a nyelvünk. A visszakerült régiből lett új szavak, megjelenítik az eredeti hangrendet, és az új hangrendű gyököket is. Az újonnan visszakerült régi szavak eredménye, az egy fogalomra jutó több szó használatának a megjelenése, továbbá minden szavunk több, a visszakerülés számától függő, második, harmadik, értelmezése.

nyelvtani rendszer: gyökrendszer.

– Az eredeti mondatszerkezet egyenrangú szavakból, és mellérendelt mondatszerkezetekből áll.

Az ősmagyar kor nyelve
A magyar törzsszövetség első megalakulásától i.sz.181.- 896.évig számítjuk.

  1. Ide sorolható, a magyar nyelvű népesség törzsi nyelvjárásai, Ebből a korból ránk maradt magyar nyelvemlékek kárpát-medencei és székely–magyar rovásírással írt fennmaradt emlékek.
  2. A szórványosan fennmaradt magyar szavak görög betűkkel leírva. ilyen, Bíborban-született Konstantin munkája.
  3. Ide soroljuk a “honfoglalók” nyelvét. A 896.  évi visszatérés előtti Kárpát-medencei magyar nyelv fennmaradt töredékeit.

Ebben a szótárban a szavak eredeténél az „ősmagyar” megnevezés alatt foglaljuk össze a magyarsághoz tartozó egykori nyelvek közül a legvalószínűbb felismert, eredetek mindegyikét.

Az ősmagyar nyelv fogalom összefoglal minden korábbi nyelvváltozatot. A szótár szerint az ősmagyar nyelvek 896 előtt is egységes gyöknyelv.

Eredet: ősmagyar < ős- (melléknév) + ómagyar : magyar < ősmagyar: moger, mogeri, meger, megyer (magyar) Elágazás! < dravida : magar (emberek, ifjak)

A bejegyzés kategóriája: Ősmagyar
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.