L gyökhang

L gyökhang

L> gyökhang

Jelentése: El, le, élet, lélek.

Kiejtve magyarul: eL és Lö. 

Az eL Kéthangú gyököket hoz létre, magyar nyelvterületen történő kiejtéssel; al, ál, el, él, il, íl, ol, ól, öl, ől,  ul, úl ül, űl. A gyökhang a nyelvünkben, az élet, az eleven, a léh, a lélek fogalmak megtestesítője. Párja az eR gyökhang ami az erő, az eredet szava.

Kéthangú gyökei:

aL

La

áL

eL

Le

éL

iL

Li

oL

Lo

öL

uL

üL

 

Az eL és a Lö hang szavakban történő megjelenése az adott korok politikájának szemléletének változását is követi. A keményebb időszakokban a pörgős eR Rö hangra a lágyabb időszakokban Ly-ra,j-re vált, mig megjelennek a Vé változatok. Sorba ilyenek:il (illan), ir (iramlik), villog, virrad; botlik, botránkozik; tolong, torlódik; Elisabet Erzsébet, csoroszla csoroszlya, kilűl kivül, lelebb lejebb, lik lyuk, leány lány, lyány. Néha n-re is, pl. lám, nám; hol, hon; talál, tanál; dal, dana, dalol, danol; onnal (régiesen, ma:) onnan; az ul, ül határozói képzők, másképen: on, ön, ěn; üdvözülhetnének helyett a régi magyar Passióban: üdvezünhetnének stb. 

A Székely – magyar rovás, háromszög alakú alsó részen nyitott kúp, ami átlósan balról jobbra (vagy fordított írás iránynál) jobbról balra, lentről felfele három rovással meg van osztva. Ez a rovás maga hordozza az Isten megjelenését, ábrázolja a szentháromságot, és az ember célját, az Isteni utat.

Vizuálisan ez a biztos alapokon nyugvó felfelé irányuló kúp, a három felfele irányuló rovással meghatározva a szentháromság visszaútja, a már szinte végtelenbe tűnő egy közös célhoz az Istenhez. Ez a kúp a piramisok meghatározó, vizuális jele.

Az életnek többféle szinten többféle magyarázata adódik. Létezik a természettudományos magyarázat, ami oldalakon keresztül sem tudja meghatározni, ezért helyette a világmindenség fejlődési folyamatait elemzi. Létezik a materialista szemlélet, mely szerint az élet az anyag legmagasabb szerveződése. Létezik filozófiai megközelítés, amelynek alapja a véletlenszerű kialakulások spontán folyamata. Másként elemzik a vallások az élet fogalmát.

Na és mit mondok én az Életről?

Az Élet nem más, mint az Isten mag(j!)a.

A magyar ember gondolatvilágában az Élet szó fogalma midig egy racionális valóságos alapokon nyugvó világosan magyarázkodások nélkül érthető fogalom.  Nem hiszem, hogy legyen olyan magyar ember, akinek, ennek a szónak az igazi jelentését magyarázni kellene. Amikor a magyar gyerek a beszéd elsajátítása közben megérti ezt a fogalmat, akkor már tud magyarul. Nagy szerencsénk, hogy szinte mind megérti hatéves kora előtt.

Ezzel szembe a tudomány csak oldalakon keresztül belemagyarázva, tud egy koncepciós vitatható nézetet kialakítani róla. Mintha a tudósaink nem beszélnék a magyart.

A vallás a maga misztikumával, elvont irracionális magyarázatokkal, a magyar szavak eredeti jelentésével ellenkező tartalmú, félre magyarázattal, tud egy valóságtól eltérő, meghatározást erre a szóra. Mégis a vallásokban megbúvó eredeti magyar szavak feltárása vezethet bennünket a magyar nyelv egyedi, ősi, tudás anyagának feltárásoz.

Az ÉLET, szavunk nem egy túlbonyolított a tudomány által egyszerűen meg nem határozható fogalom, ez nem egy vallásokkal, népek félreértett nyelvével végig gondolt eltagadása a valóságnak, ez a racionális alapokon nyugvó igazság. További szöveges kiegészítés itt>

L gyökhang

Kiejtve eL vagy

Hasonlóan egyes hangokhoz a nyelvnek előtolása és mozgatása közben képződik.

A nyelvhangok osztályába tartozik.

Mozgást előhaladást jelent:

1) Könnyü, gyöngéd, jobbára zajtalan, majd valamivel sebesebb mozgás az alábbiakban:

 • a segédhangzóval:
 • lab, (labda),
 • láb,
 • lábol,
 • lábad,
 • lábadon,
 • ladáz,
 • lafog,
 • lafancz,
 • laj (fn.),
 • láng,
 • láz,
 • lázad stb.,

“E” segédhangzóval: Le

 • leány,
 • legény,
 • lebeg,
 • lepke,
 • ledér,
 • lefeg,
 • leffentyü,
 • lejt,
 • lejteget,
 • leng,
 • lengedez,
 • lenget, lentet,
 • leveg,
 • levegő,
 • lé,
 • leves,
 • legyint,
 • lép,
 • el,
 • le,
 • él,
 • lesz;

i segédhangzóval: Li,

 • libánczol,
 • libócz,
 • libeg,
 • lidércz,
 • lindik,
 • linkó,
 • limba,
 • lifeg,
 • lipiczkel,
 • liszt,
 • lityeg,
 • illan,
 • illant,
 • villám,
 • villog stb.

o, ö, ü segédhangzókkal: Lo

 • ló,
 • lob,
 • lobog,
 • lób,
 • lóbál,
 • lód,
 • lódít,
 • lódúl,
 • lóg,
 • lóstol,
 • lót,
 • lő,
 • lök,
 • lőzér,
 • lükü,
 • lüktet.

2) Szenvedő, lassú, élénktelen mozgást jelent:

 • lanka,
 • lankad,
 • lankaszt,
 • lankatag,
 • lajha,
 • lajhár,
 • lágy,
 • langy,
 • láp,
 • lassu,
 • legel,
 • lézeg,
 • lom,
 • lomha,
 •  

3) Terjedést, kinyúlást ezekben:

 • laboda,
 • lap,
 • lapu,
 • lapály,
 • lapos,
 • lapácz,
 • lapát,
 • laposka,
 • laska,
 • lancz,
 • lep,
 • lepedő,
 • lepel,
 • lepény.

4) Hangutánzó gyökökben:

 • laf,
 • laty,
 • lecs,
 • lety,
 • lih,
 • lity,
 • leh,
 • lél(ek)
 • liba,
 • locs,
 • loty,
 • lőty,
 •  

Ezek jobban olyan hangot jelentenek, mely könnyü mozgás következtében ered, ezek mozgó-hangutánzók.

Az L gyökhang változásai:

„R” hangra változik:

 • il (illan) – ir (iramlik),
 • villog – virrad;
 • botlik – botránkozik;
 • tolong – torlódik;
 • Elisabet – Erzsébet,
 • csoroszla – csoroszlya.

„V” –re változik:

 • kilül – kívül

„J” – re változik:

 • lelebb – lejebb

„Ly” – ra változik:

 • lik – lyuk
 • leány, lány – lyány

„N” –re változik:

 • lám – nám
 • hol – hon
 • talál – tanál
 • dal – dana
 • dalol – danol
 • onnal – onnan
 • ul – un (képző)
 • ül – ün (képző)

Egyes nyelvterületeken eltűnhet és összeolvad az elötte álló egyedi hanggal:

 • alma – óma;
 • szalma – szóma;
 • Albert – Óbert;
 • folt – fót,
 • gyolcs – gyócs;
 • föld – főd;

Különösen a gyökszók végén

 • pótol – pótó; pótú;
 • gondol – gondó, gondú;
 • meszel – meszsze;
 • örül – örű;

Palócos és barkós ejtéssel:

 • elment, evment,
 • eüment, őment;
 • balta, bóta;
 • okval, módval,
 • okvó, módvó;
 • kézvel, kézvő
 • lábval, lábvó;
 • ne poró avvó a góvó -ne porolj avval a gallyal.
A bejegyzés kategóriája: "L" gyökhang, Gyökhang-abc, Hang
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.