eZ

eZ Kéthangú gyök

eZ> Kéthangú gyökszó

Jelentése: ez

Kiejtve magyarul: Ez

“EZ” gyökszó kéthangú gyök, gyökszó, önálló szó. Magyar nyelvterületen névmutató ,mutató névmás, képző, névképző

 Kiejtésbeli párja az ěSZ gyökszó.

Gyökszó az alábbi szóbokorba tartozik:

Kéthangú szóbokor kapcsolatai:

aZ áZ eZ éZ iZ oZ öZ uZ üZ  

Kéthangú hajlított gyök kapcsolatok:

Za Ze Zi Zo Zu

Mutató névmásként: ez-t > ezt, kiejtve eszt, egyes tájakon: eztet sőt eztetet változatokat is használják. Igaz a mai nyelv tanítása “eztet” gúnyolva kiveti a nyelvünkből, főleg írásban. Mondván ezek írásban, s művelt nyelvbe nem valók. 
Használják még a eztěk, sőt az esztěk változatokat is. 
Ragozásban eleinte kiejtve a “Z” hang, majd írásban a végbetűje a rag első mássalhangzójával hasonul:

  • ennek> eznek
  • ettől> eznek
  • erre> ezre
  • erről> ezre

Ige raggal, ezig régiesen eczczig = edzig ede-ezig, ide-ezig melyből lett a mai szokott eddig; vel raggal, ezzel és evvel.

Midőn a főnév előtt melléknév gyanánt áll, közönségesen en toldalékot vesz föl, pl. ez ember és ezen ember. Jelenti, a hozzánk közel vagy közelebb levő tárgy, hely mutattatik.
Ebben a formájában közelre mutató gyökszó.

Használjuk névképzőként a például a lem-ez, nem-ez, neh-ez szókban.  Igeképzőként hely-ez, fék-ez, kenyer-ez, védelm-ez szavakban, stb.

FO: A gyökszót fordítva átvette hangban és értelemben a héber nyelv, azonos jelentéssel.

zeh = ez

  • Héber: zeh = ez
  • Gót: is = ez
  • lithván jisz
  • latin is
  • is-te
  • német es

Ősszó> ősmagyar> magyar.

A bejegyzés kategóriája: "Z" gyökhang, avar, eZ, Hun, Kéthangú gyök, kéthangú gyökszó, Középmagyar, Ómagyar, Ősmagyar, Ősszó
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.