C gyökhang

“C” Gyökhang

C> Gyökhang

Jelentése:  Cél.

Kiejtve magyarul: Cé vagy Cö

A “C” hang a nyelvünk öszvetett (összetett) hang.

“C” hang a magyar nyelvben a  T+Z  vagy T+Sz hangok együttes ejtéséből jött létre.

 

„C” gyökhang

A magyarul ejtett „C” gyökhang köré épülő hangpár gyökök:

Kéthangú gyökei:

aC,Ca, áC, Cá, eC, Ce, éC, Cé, iC, Ci, íC, Cí, oC, Co, óC, Có, öC, Cö, őC, Cő, uC, Cu, úC, Cú, üC, Cü, űC, Cű

“C” Kéthangú gyökök, szóbokrok:

“C” Hang kéthangú gyökei

Rovás jele:

"C" rovás

“C” rovás

Szóbokrai:

A „C” gyökhangoz közvetlenül tartozó gyökhang-párok, szóbokor teremtök:
BC, CC, CCs, CF, CG, CGy, CH, CJ, CK, CL, CLy, CM, CN, CR, CSz, CT, CTY, CV, CZ, CZs.

Három hangú gyökszavak:

gyökhang gyökszavai" width="691" height="725" srcset="https://i0.wp.com/wiki.kromek.hu/wp-content/uploads/2020/03/Jegyzet-2020-03-26-161836.jpg?w=691&ssl=1 691w, https://i0.wp.com/wiki.kromek.hu/wp-content/uploads/2020/03/Jegyzet-2020-03-26-161836.jpg?resize=286%2C300&ssl=1 286w, https://i0.wp.com/wiki.kromek.hu/wp-content/uploads/2020/03/Jegyzet-2020-03-26-161836.jpg?resize=143%2C150&ssl=1 143w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /> A “C” gyökhang gyökszavai

 

 

A “C” hang tulajdonságai:

Felcserélődhet: Sz, T, Cs, S, K hangokkal.

A foghangok osztályába tartozik, mivel T, Z,  és Sz hangokból vegyült össze; tetszik, látszik a gyors kiejtés során úgy hangzik, mintha teccik, láccik volnának.

 • metsz=mecc
 • vetsz =  vecc

Ezért a nyelvújítás utáni helyesírás a “C” hang összetételének mindkét hangját kiírja.

Felcserélődik:

 1. Sz -el, mint: cebeg, szepeg; cigár, szikár; cepelkedik, szepelkedik; cigony, szigony; cikra, szikra; cimbora, szimbora; cik, szik; cikkad, szikkad; cobor, szobor; compolyodik, szomorodik; cuca, szuca;
 2. T-vel,  co! to! comb, tompor; gombóca, gombóta; cipál, tépál;
 3. CS-vel: cz ce, csa cse; csepőce, csepőte; cabár, csabár; celleng, cselleng; cete, csat; cibe, csibe; ciczoma, csicsoma; cihér, cserj; cihol, csihol; cimpa, csimpa; cinkos, csinkos; cupér, csupér; gerinc, gerincs; lapocka, lapocska; kukac, kukacs; állkapca, állkapcsa,
 4. S-el, cadar, sadar; cank, cankó, sank; candra, csandra; cafra, csafrinka;
 5. K-val: cammog, kammog; cir(kalom), kör; corhol, korhol.

Kiejtésben egyszerű hangot jelöl, a hangmértan szabályai szerint az előtte álló rövid egyedi hangú gyököt egy maga hosszúvá nem teszi;
A kis tarka ci – cát megszurta cu-cával.
A ci-comát ne szeresd.

Bár kimondásban mint érintettük, C hallatszik némely összetételekben, és ragozásokban, írásban szigorún a szószármaztatáshoz kell ragaszkodnunk, pl. adsz, nem ac vagy acc, maradsz, nem maracc stb.

Éles, vékony, metsző természeti hangokat utánoz ezen szókban és származékaikban: cak, cakó, cik, cikákol, cib, cibe, cic, cica, cickány, cih, cihol, cin, cineg, cinke, cinc, cincog, cip, cipeg, copog, civ, civódik, coc, coca, cuc, cucorog, cup, cupog, cuppan.

A C- vel kezdődő gyökök száma minden árnyalatban mintegy 70

A C -vel végződő gyökök körülbelül 40, melyek közül csak kevés önálló, pl. dac, duc, poc, jobbára mint elvontak, csak származékaikban élnek, ilyenek: ic-eg, bic-eg, cuc-a, fic-am, rec-eg, döc-ög, koc-og, vac-og, kac-ag, buc-kó stb.

A C gyökige, mely c-vel kezdődnék, vagy végződnék, tudtunkra nyelvünkben nincsen, valamint cs, ty, zs végzetűek sincsenek. A C-vel kezdődő szók között aránylag sok az idegen eredetű és tájszó.

Érdekesség:

A “C” mint képző

 1. Az  L, N, illetőleg M végű gyök">elvont gyökökből neveket alkot, mint: ar-c (or-c), har-c, kar-c, mor-c, dur-c, kor-c, por-c, per-c, pör-c, bér-c, fér-c, sěrc, in-c, pin-c, fin-c, vin-c, kon-c (kom-c, gom-c), gön-c (göm-c), lán-c stb.
 2. Különösen –an, -in, -on, -ön közép képzővel: suh-an-c, rap-an-c, vagy rap-on-c, lab-on-c, laf-an-c, ger-in-c, ifj-on-c, új-on-c, kül-ön-c stb.
 3. Többnyire kicsinyítő, vagy gyakorító árnyalatot ad az illető gyöknek.
 4. Képez több helynevet is, mint Apc, Bárc, Babar-c, Gön-c, Szem-c, Tar-c, Vanyar-c
 5. A d, t, gy helyképzőkkel rokon. Mint középképző némely szókban a d, t, sz változata, vagy doz- toz- töz-ből van összehúzva, például bon-c-ol = bom-t-ol, vagy bon-t-oz-ol, dön-c-öl = dön-t-öl, vagy dön-t-öz-öl, hor-c-ol = hor-d-ol, vagy hor-d-oz-ol.

Az oldalakon szereplő leírások alapja a Czuczor – Fogarasi szótár. A példák tömegei innét származnak.

A hangokról újra

A gondolatok, megjelenését nyelvünkben a mássalhangzók közvetítik. A mássalhangzók melyek képeket, eseményeket, gondolatokat, fogalmakat, majd szavakat eredményeznek. Ezek a szavakat formáló mássalhangzók, a gyökhang-ok. A szavaink jelentését a gyökhangok határozzák meg.

A gyökhangok által kialakított szavak az egyedi hangok (magánhangzók) kíséretében jelennek meg. Azt hogy a megformálódott szó, az emberi, vagy az isteni szinten jelenik meg, az egyedi hangoktól függ.  A magyar nyelvben minden hang fontos, ezért a gyökhangoknak és az egyedi hangoknak  szerepe, jelentése van a kiejtésben. Úgy írjuk, ahogy ejtjük, és úgy ejtjük, ahogy írjuk.

 

A bejegyzés kategóriája: "C" gyökhang, Gyökhang-abc, Hang
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.