N gyökhang

N gyökhang

N> gyökhang

Jelentése: Nap, Nagy, Növekvő, Nő.

Kiejtve magyarul: eN és Nö. 

Az eN Kéthangú gyököket hoz létre, magyar nyelvterületen történő kiejtéssel; aN, áN, eN, éN, iN, íN, oN, óN, öN, őN,  uN, úN üN, űN. A gyökhang a nyelvünkben, a magasság, fenség, emeltség fogalma alá vonható gyökszavak meghatározó hangja.  Párja az eM gyökhang.

Kéthangú gyökei:

Na Ne Ni No Nu  
aN áN eN éN iN oN öN uN üN  

Mint szók elején hangzó hang

 1. Azokban a gyökökben, gyökszavakban fordul elő az N gyökhang, a rokon M gyök hanggal együtt, mely gyökszavak a magasság, fenség, emeltség, szóképeket tartalmazzák.

Ilyenek:

 • Nagy,
 • Nád,
 • Nap,
 • Negéd,
 • Nevel,
 • Nő, (növök, nősz, növünk)

Gyökszavak, és ezek származékaiban. Ebben a „fent, fenséges, felszínt jelentő fogalomkőrbe tartozik az oN, ěN, öN ragok is, melyek i, u, ü végzetű szókezdeti gyökszavak után, egyszerűen N.

Ilyenek:

 • tepszi-n,
 • kapu-n,
 • gyürü-n

Rokon fogalmak:

 • Ne, nye régies magyar nagyságra vonatkoztatott szavak.
 • nő (növekvő)
 • nem
 • nemz
 • nevel
 • nevendék, növendék

Figyelmeztető és bíztató Indulatszók:

 • ni
 • no

Ezek származékai a felható ragú nevekben.

Rokon idegen szavai közül pár:

 • Hellen > aNa > fel jelentéssel.
 • Német > aN
 • Szláv > Na, Nad

 

 1. Mint nyelvhang, vagyis nyelvmozgatás által képzett folyékony hang, mozgékonyság fogalmát fejezi ki.
  • ned
  • nedü,
  • nedv,
  • nedves,
  • neder,
  • nedencze,
  • nad,
  • nadály,
  • nadár,
  • nátha

A ned és származékai m változattal is léteznek:

 • med,
 • meder,
 • medves,
 •  

A nevet szó a régieknél: mevet, úgy látszik az ajkak mozgására is vonatkozik, tehát alakutánzó szó.

Mint nyelvhangból magyarázható, hogy az n és l mint rokon folyékony hangok, némely gyökszavakban szintén fölcserélődnek:

 • négely, légely
 • Nandor, Landor
 • nódul, lódúl
 • ne! le!;
 • sün, sül (disznó)
 1. Némely idegenből vissza származó szóban átalakult m:
  • mespilum > nespolya
  • mandragora > nadragulya
  • madra > nádra
 2. Előtét:
  • Náni, Nanicza, (Anicza),
  • nincs (incs)
 3. Eredeti indulathang a hivó ne! az adó ne, nesze, neh, a tiltó, tagadó ne, nem, a fáradt nyögést jelentő nehez gyökszókban.

Az N kezdetű gyökök száma, harminc.  Az N végzetű gyökök száma nyolcvannál több, ezek közül sok önálló, gyökszó.
Igék:

 • bán,
 • csen,
 • fen,
 • fon,
 • jön,
 • gyón,
 • ken,
 • men,
 • szán,
 • szün,
 • tün,
 • van,
 • von,
 • ún

Nevek:

 • én,
 • in,
 • őn (hal),
 • bűn,
 • csin,
 • fan,
 • hon,
 • kan,
 • szén,
 • szin

Hangutánzó gyökök:

 • bon-g,
 • don-g,
 • dön-g,
 • csěn-g, pěn-g,
 • kon-g,
 • ren-g,
 • zěn-g,
 • zson-g stb.

A példák a Cz.F. szótárból származnak.

Rovás N

Rovás N

A bejegyzés kategóriája: "N" gyökhang, Gyökhang-abc, Szótár
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.