M gyökhang

M gyökhang

M> gyökhang

Jelentése: Magas, magos, magvas, makkos, ma, magyar.

Továbbá: Ember, Emelt, som. 

Kiejtve magyarul: eM és Mö. 

A gyökhang párja az eN gyökhang. 

Az eM Kéthangú gyököket hoz létre, magyar nyelvterületen történő kiejtéssel;

Kéthangú gyökei:

Ma Me Mi Mo Mu  
aM áM eM éM iM oM öM uM üM  

„M” gyökhang.

 

Rokon párja az „N” az alábbiak szerint:

Mádra – nádra

 • Meder – Neder
 • Mevet – nevet
 • Medves – Nedves

Általában az „N” hang az ajakhangok előtt, például a “B” – „M” hanggá változik:

 • Különb – külömb
 • Azonban – Azomban

T előtt:

 • Bont – bomt
 • Ront – romt
 • Csont – csomt

A jelenlegi helysírásunk itt eltér a kiejtések egyes változataitól, ezért tartják a témát kellő mélységben nem ismerők „bődületes” hibának és kérkedhetnek a megtévesztő hamis ismeretükkel.

Az „M” és „N” orrhangok olyan közel állnak egymáshoz, hogy ha az „M” kiejtésénél ajkainkat nem zárjuk, „N” hallatszik. Az „N” kiejtésénél pedig az ajkak zárásakor „M”.

Az „M” gyökhang a gyökszavak végén a „B” és a „P” hangokkal alakít ki gyökszóképzést.

Ezekben:

 • csom-b
 • com-b
 • dom-b
 • gom-b
 • lom-b
 • rom-b
 • tom-b
 • csöm-b
 • göm-b
 • csim-b
 • zsém-b
 • dorom-b
 • döröm-b
 • zöröm-b
 • kam-p
 • kám-p
 • csám-p
 • hom-p
 • kom-p
 • lom-p
 • csöröm-p stb.

A „D”, „T” „G” és ezekből kialakult „Cs”, „GY” képzők előtt „N” -re változik, és úgy is ejtjük, miközben nem tévesztve, hangzása szerint írjuk.

Ezekben:

 • ronda (rom-d-a),
 • gondor (gom-dor),
 • göngy (göm-gy),
 • göndör (göm-dör),
 • ron-cs (rom-cs),
 • rongy (rom-gy),
 • rongál (rom-gál),
 • ront (rom-t),
 • ont (om-t),
 • bont (bom-t),
 • önt (öm-t),
 • hánt (hám-t),
 • szánt (szám-t),
 • hint (him-t),
 • henger (hem-ger)
 • hentereg (hemtereg),
 • csont (csom-t),
 • háncs (hám-cs),
 • nincs (nem-es).

 Így a latinban is:

 • condo, cum-do,
 • congero, contero stb.

 

Záró gyökhangként a „B” és „P” hangokkal párosul.

Az „M” hangal kezdődő gyökök száma úgy száz körül van a nyelvünkbe. Ilyenek:

 • Ma
 • Mad
 • Mag
 • Magy, stb.

Az „M” végű gyökök száma körülbelül kilencven. Ilyenek:

 • Om
 • Bom
 • Rom
 • Som stb.

Hangutánzók:

 • má,
 • máv,
 • mávog,
 • mám,
 • mám,
 • mámmám,
 • mámog,
 • macska,
 • mamuk,
 • mahó (mohó),
 • máhol,
 • makog,
 • majzol,
 • málé (méla),
 • mekeg,
 • mú,
 • mumus,
 • mufla,
 • mukk,
 •  

Gömbölyűded vagy csomós testeket jelentenek:

 • mag,
 • magy,
 • magyal,
 • makk,
 • mancs,
 • mogy,
 • mogyoró,
 • mony,
 • monyorú,
 • motyó stb.

Folyós testre, nedvességre vonatkoznak, egyszersmind „B”, „P”-vel fölcserélődnek:

 • mocs – pocs,
 • mocsár – bocsár,
 • mocsok – pocsék,
 • mocsolya – pocsolya,
 • maszat – paszat.

Mozgásra vonatkoznak:

 • moczczan,
 • mozog,
 • mozzan,
 • motoz,
 • motóla,
 • matat,
 • ma,
 • mász,
 • megy,
 • munka,
 • mű.

Emelkedésre mutatnak:

 • magas,
 • magasztal,
 • madár.

Hangutánzók: Többször rokon hangokkal fölcserélődik:

 • má – bá;
 • mamlasz – bamba;
 • madár – badár;
 • med – ned;
 • makog – bakog;
 • makacs – bekacsol;
 • mekeg – bekeg;
 • molyh – polyh;
 • mankó – bankó;
 • mese – besze;
 • magas nagy

Rokon idegen „M” kezdetű szavak:

Latin nyelvben:

 • magas magnus;
 • máhol mandit,
 • manducat;
 • mar mordet;
 • maradoz moratur;
 • marha (jószág, áru) merx;
 • med mador;
 • megy meat;
 • merít, márt mergit;
 • metsz metit;
 • meddő mutilus;
 • mérték metrum;
 • muszog mussit;
 • mocs mucus;
 • moh muscus;
 • mond mandat;
 • mord mordax;
 • morog murmurat;
 • motoz motitat;
 • mukkan mutit stb.

 

Példák a Cz.F. szótárból valók.

A bejegyzés kategóriája: "M" gyökhang, Gyökhang-abc, Szótár
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.