Ly Gyökhang

Ly Gyökhang rovás jele:

 

 gyökhang

Jelentése: Lyuk

Kiejtve magyarul: ély, lyá, lyu, lyü, LYUK

> „Ly” gyökhang

 

A gyökhang, megfelelője a mai magyar nyelvben az „Ly” betű.

Az „Ly” a magyar ÁBC, betűi közé tartozik. A latin jelkészletben az „Ly” betű nem szerepel, létrejötte magyar nyelvterületekre tehető, mivel nem volt más betű, -a latinos fülnek-  az L és J hangok összeolvadásának hangzósítására.
Eredeti magyar hangjelölés jele a kőr közepén elhelyezett pont, vagy kisebb kőr, ami a lyukat szimbolizálja. Ez a hang jelenik meg a Lyuk szavunkba kezdőhangként. A mai, és több korai forrásnak tekintett rovásírásban, a kör közepén levő pont helyett, a kőr közepéről lefele, húzott jobb vagy bal irányú sugárvonallal jelölik.
A lyuk mind szimbólum a nyelvünk és az anyanyelvi eredeti jeleink között elrejtett jelentése a világűr fekete lyukának.
A lyuk szavunk és annak a jele, a fekete-lyuk ősi magyar szimbóluma.

A Ly gyökhang összetett hangú „Ly” betű a mai magyar ABC-ben.

Kiejtve a keményebb „L”-nek lágyított módosulata, az „L” és a „J” hangok együttes kiejtéséből a Lyuk szavunkban szereplő hangzással.

Kiejtése során elkülöníthető az „L” és a „J” hanggal való kiejtése. Hasonlóan az alábbiakhoz:

 • gólya góla, gója;
 • golyó, goló, gojó;
 • folyó, foló, fojó;
 • galy, gal, gaj;
 • veszély, veszél, veszéj;
 • dagályos, dagálos, dagájos,

A tájnyelveink eltérő módon történő kiejtését, a nyelv művelői, hanyagnak, pongyolának hívták és ragaszkodtak a közbeszédben, később a helyes írásban is az Ő általuk szebbnek, jobbnak, „műveltebbnek” tartott kiejtéshez és íráshoz. Volt időszak, amikor a műveltség mércéjének számított a helyes beszéd és annak az írása. Ezért szabályokat hoztak létre az Ly megregulázására. Úgy tűnik a mai magyar nyelvtan, és nyelvtanítás igyekszik ezt a gyökhangot a nyelvünkből száműzni.

Ezzel a gyökkel „Ly” csak egy használatba levő gyökszavunk van, ami Ősszó, ez a már említett „Lyuk gyökszavunk.

Az elmúlt évszázadban használatba volt még a „Lyány” gyökszavunk is aminek az eredeti jelentése szintén a lyukra mutat rá.  Sajnos ezt a szép szavunkat is megregulázták, a nyelvművelőink és először leányt, később hanyag módon, csak lányt, csináltak belőle.

A lyuk, és lyány régi szavunkon kívül létezik még egy régebbi szó a nyelvünkben amelynek a kezdő szava gyökhang ez a Lyük népnév (Lükia)

 1. Középképző;
  • boglya,
  • béklyó,
  • csáklya,
  • csereklye,
  • csermelye,
  • cseplye,
  • csoroszlya,
  • csobolyó,
  • dereglye,
  • derelye,
  • furulya,
  • gödölye,
  • gólya,
  • gomolya,
  • gombolyag,
  • gömbölyü,
  • hályog,
  • hólyag,
  • imolya,
  • kopolya,
  • korcsolya,
  • keselyű,
  • kuruglya,
  • mereklye,
  • máglya,
  • nyavalya,
  • nyoszolya,
  • nyoszolyó,
  • polyva,
  • pólya,
  • szugolya,
  • tályog,
  • vályog
  • Gyökszók végén:
  • boly,
  • foly,
  • galy,
  • hely,
  • moly,
  • mély,
  • súly,
  • sülly,
 2. Igékből származó képzőkben:
 • akadály,
 • aszály,
 • bögöly (bökő),
 • fogoly,
 • kopály,
 • osztály,
 • szegély,
 • szipoly,
 • veszély,
 1. Névgyökökből alkotott nevek képzőiben:
 • ally,
 • czikkely,
 • guzsaly,
 • gőböly,
 • hüvely,
 • kesely,
 • körtély,
 • lapály,
 • pehely,
 • sertély,
 • seregély,
 • székely,
 • szapoly,
 • szugoly,
 • személy,
 • terepély,
 • Verebély,
 1. Elavult vagy gyök">elvont gyökökből származott nevek képzőiben:
 • apály,
 • bagoly,
 • csekély,
 • agály,
 • fekély,
 • gomoly,
 • görvély,
 • homály,
 • hovály,
 • hömpöly,
 • harkály,
 • karvaly,
 • komoly,
 • konkoly,
 • köpöly,
 • kevély,
 • nadály,
 • ragály,
 • segély,
 • negély,
 • sordély,
 • viszály,
 1. Elvont gyökökből eredt:
 • mely,
 • ily,
 • oly.
 1. Idegenből visszaszármazott szavakban az l, r, és n változata,
 • bokály,
 • borbély,
 • bordély,
 • Drinápoly,
 • fertály,
 • Gergely,
 • karabély,
 • kristály,
 • Keresztély,
 • kvártély,
 • Károly,
 • kastély,
 • Mihály,
 • mordály,
 • muskatály,
 • légely,
 • Nápoly,
 • persely,
 • sindely,
 • sámoly,
 • tarsoly,
 • tégely,

 

Példák a Cz.F. szótárból valók.

 

A bejegyzés kategóriája: "Ly" gyökhang, Gyökhang-abc, Szótár
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.