Lift

A LIFT.

Avagy miért nem tanítják a Czuczor Fogarasi[1] szótár magyar nyelvű értelmezését[2].

A Magyar nyelv szótára 1862 és 1874 között jelent meg. A hatkötetes magyar szótár nem az első magyar szótár, voltak elődei melyekre épített.

A mai nyelvtudományok „délibábosnak” írják le mivel a magyar nyelv szavaival és nem a korának megfelelő tudományosnak nevezett német nyelvészeti gondolkodással és szóhasználattal fejtegeti a nyelvünket.
A szótár alapja a hang amit a magyar ÁBC betűin keresztül mutat be. A hangokkal értelmezett és felépített gyökök alkotják a magyar nyelv szavait. Ez szembe megy a modern nyelvészettel, mert az nem ismeri, nem mutatja be a hangok jelentését, értelmét.

A fent említett műszaki jellegű szón keresztül; LIFT, próbálom bemutatni a nyelvünk ősnyelvi jellegét a CzF. használatával. A hangok magyar nyelvterületű értelmének megfelelően vezetem le ennek a szónak a jelentését, ami megfelel több szótári alakjának.

A mintaként alkalmazott nyelv az ANGOL.

LIFT; az elsődleges angol-magyar szótár fordítása: EMEL.

A magyar szóhasználatban ez a szó LIFT a felvonót jelenti.

A további fordításai:

Főnév; Lift, felvonó, emelő> (emelés, emelkedés, felhajtóerő, légi szállítás, áthelyezés, átszállítás).
Ige; Emel, emelkedik, megemel, felszáll, lop, szállít, áthelyez.

Nézzük, mit mond a fenti szó részletes elemzése során a CzF. szótár:

L hang:

„legtöbb szóknak oly jelentést kölcsönöz, melyben alapfogalom az előhaladó mozgás, előhaladás”

Láthatjuk, hogy már a szót meghatározó összes angol-magyar szótári fordítás megfelel a CzF. szótár összefoglaló álltalános leírásának az L betűnél.

LI:

gyök">elvont gyök.

„Mint gyök">elvont gyökelem jelent fürge, élénk, könnyed mozgást a libánczol, libeg, libben, lidércz, liliha, lindik, linka, linkó, linba, linbál, lipinkáz, lipiczkel, lipong, liponka, liszt, lityike, lityeg származékokban.”

Az „I” hangal már pontosítja a mozgást, élénk könnyed jellegét emeli ki, a libben, libeg szavakkal.

LIF:

gyökpárja a LAF

Lif- laf, liff-laff, liffeg-laffog. Oda visza mozgó tárgy, jobbára ruhadarab, humoros kifejezése. A LIFT mozgása is ezt az utat járja. Oda –vissza.

T

hang:

Névképző hasonlóan a következőkhöz: boj-t (boly-t), cson-t (= csom-t), roj-t, ros-t, kert-t.

A LIF szó ami a lifeg-lafog kifejezésből származik T képzővel hozza létre a LIFT angol nyelvű szót, melynek értelmezése a CzF. szerint magyarul levezethető.

Kromek Pál 2022 június 14.

 

[1] A továbbiakban: CzF.

[2] Etimológiáját.

A bejegyzés kategóriája: Lift
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.