SIK

Sik gyök

S-K Hangpár > Gyökhangpár> SiK> gyökszó.

Szóbokor-hangpár. Második szint.

Magyar kiejtéssel: SiK

A szóbokor gyökszavai: SaK, SáK, SeK, SéK, SiK, SíK, SoK, SóK, SöK, SőK, SuK, SúK, SüK, SűK.

Megjelenési formái: SiK, SíK

Szóbokor: SoK

Az SK gyökhangpár szóbokor családjába tartozik. A szóbokor gyökszóképe: SOK

Fogalomkőr: SoK.

Főnév, Melléknév. Szerves, Tér.

 • SÍK vagy SIK
  (2), melléknév és főnév

  • 1) Mondjuk területről, lapról, s általán oly testnek fölszinéről, mely akár eredeti alkotásánál fogva, akár csiszolás, sikárlás, köszörülés stb. által simává képeztetett, mely nem rögös, nem érdes, s vele érintkező testek akadék nélkül csúsznak el rajta. Sík jég. Síkra gyalult deszka. Síkká csiszolt márvány.
  • 2) Minek területe lapályos, nem hegyes völgyes, hanem vízirányos fölszinü. Sík mezők, rétek, térségek. Sík földön legelő barmok. Sík víz, mely nagy terjedelmü tért borít, árvíz. Mindkét értelemben főnevül is használtatik. Síkra épített helység. Síkon nyargalózni. Ki a síkra! Kiállni, kiszállni a síkra, a versenytérre, csatamezőre. “Ha a politikában a szenvedélyek egyszer síkra szálltak, a józanságnak többnyire csak egy kötelessége marad – a hallgatás.” B. Eötvös József. (Gondolatok). Síkon futó, a huszárnak gúnyneve, mint a fikáé, pocsétakerülő. A határnak síkját elborította a víz. Hazánk síkjain lakó népek.
  • 3) Ami nyálkás volta miatt csuszós, sikamlós, vagy hígan folyó. Sík testü gyíkok, kígyók, angolnák. Sík has, sík hasu; sík bél, sík bélü, am. lágy, folyó has, bél.
   E szóban alapfogalom a csuszásra, könnyü menetelre vonatkozó suhogó hang, s gyökeleme: sí. Rokon közelebb egy részről a csík, gyík szókkal, más részről a czika, czikáz, származékok gyökeivel. Ugyanezen fogalmak uralkodnak a sík közvetlen származékaiban: sikál, sikázol, sikam, sikamik, sikamlik, sikamodik, sikol, siklik, sikos, sikság, sikúl. Ide tartozik az átv. ért. sikkad, sikkaszt, és a vékonyhangu sikér, siker, sikeres. Az ide tartozó szókban a különböző tájszokás a gyök i hangját hol megnyújtva hol röviden ejti; azonban az újabb hangmértan szabályai szerint az önálló gyökben inkább megnyújtva, ragozott állapotában pedig rendszerént röviden ejtendő. SIMA. (forrás:CzF.)
 • sik> Toldalék: máSIK, A SIK gyökhang a nyelvünkben, az egyenes, a vízre jellemző, elterülő gyökképpel rendelkezik. Például: sikál, sikamlik, sikkad, stb. Jellemző rá az elsikál szókép, ahol összemos a többivel, egy síkra helyez Utolérhető a SIKer szavunkban ahol a gyökképe, az ellenkezőjére vált. Ez a kiemelkedést jelenti a többi közül. Feltételezhetően rosszul fordított átvett, vagy műszó.

  Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

   

  A bejegyzés kategóriája: főnév, Gyökszó, melléknév, SiK, SK, Szó
  Kiemelt szavak: , , .
  Közvetlen link.