Gyökhang-párok

Gyökhang-pár.

A nyelvünkben megjelenő gyökök, kötött gyökhang-párokból keletkeznek. Ezeknek a gyököknek a magyarázatával foglalkozik ez a szótár.

Legalább két típusa ismert:

  1. Kiejtés szerinti kötödés. (ennek a szótárnak a tárgya)
  2. Gyök-kapcsoló kötődés. (Kolumbán Sándor munkássága)

Kiejtés szerinti kötődés

A gyökhang-párok kiejtés szerinti értelemalkotó elemzése. Az értelem adó fogalomkőr meghatározása.

A kiejtések változatai:

  • Magyar kiejtéssel a gyökhangok összeolvasása.
  • A magyar ABC magánhangzó beillesztés a gyökhangok közé. A magánhangzóival létrehozott három hangú gyökszavak, elemzése.

Mindkét módszer esetén vissza lehet vezetni a fogalomkőrt egy fogalmi képre.

Pl. KR kötött hangpár esetében:

Magyar kiejtéssel: KáeR, KáRö, KöeR, KöRö

Gyökszavai: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KíR, KoR, KóR, KöR, KőR, KuR, KúR, KüR, KűR. Három hangnál hosszabb gyökökkel, fogalmakkal, csak ritkán foglalkozom.

A gyökök részletes leírását olvasd a szótárban. Látható, hogy minden hozzátartozó gyök valamilyen értelmi kapcsolatban áll a KŐR fogalommal. Megállapítható, hogy a KR gyökhang páros elsődleges értelemadó fogalma, szóképe a KŐR.

Gyök-kapcsoló kötődés

Kolumbán Sándor[1] elemzése, szerint a kötött mássalhangzó párosok szomszédos gyökök határán helyezkednek el, azokat összekötik, szó és értelem alkotók.

A munkáit figyelembe véve a magyar nyelv gyökrendszerébe a nyelv visszafejtéséhez, elengedhetetlenül szükséges a „Kötött mássalhangzó párosok” ismerete. Ezek a „kötött mássalhangzó párosok megegyeznek, az általam gyökhang-pároknak nevezett hangpárokkal.

[1] A kötött mássalhangzó párosok, melyek a gyök-toldalék (csikland), vagy ősgyök-gyök  határán állnak (em-ber, ab-lak), hasonlóak az épülő falban két egymás mellé helyezett téglát összekötő – átfedő, borító – harmadik téglához, tehát a biztos kötés szerepét töltik be a nyelvben. Kivétel, ha végcsengők (hang, csend). Hamisíthatatlan ismertetőjegyek, mint távolról látható oszlopok, melyek jelenlétükkel messziről hirdetik – mind a komoly kutatónak, de az egyszerű szemlélőnek is – ősnyelvi eredetüket. Ezek a védelmi erők kiirthatatlanok, erősek és meghatározóak.  A kötött mássalhangzó páros az a nyelvi jelenség, amikor két mássalhangzó alkot párost, s melyek különleges egyedi értelmet hordozók a kifejezésben. Rugalmasak, mert elválaszthatók szótaghatáron, de nem széttörhetők, s a gyök értelmét attól függően befolyásolhatják, hogy tengelyhangzók vagy végcsengők. (Lásd: bolond, bolondozó stb.) Nyelvünk szerves részei, és ezek segítségével azonosítani tudjuk az összes tőlünk elszármazott kifejezéseket más nyelvekben.

A kötött mássalhangzó páros attól kötött, hogy két gyököt köt össze.

 

A bejegyzés kategóriája: gyökhangpár, hangpár, Szótár
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.