MaG

MaG

Gyökszó> Ősszó

Gyökkapcsolat: MaG, MáG, MeG, MéG, MiG, MíG, MoG, MöG, MőG, MuG, MúG, MüG, MűG

Szóbokor gyök szint: Második szint.

Jelentése: Kezdetek kezdete

A szó fajtája: Főnév. Többesszámú főnév.  Gyűjtőszó.

Fogalomr: MaG

Gyökpár: Mag-MáG, MaG-MéG

Leírás: „MaGgyökszó

A Mágog, Magor, Meger, Moger, Mager, Magar későbbi nevek folytatása a Megyer és Magyar szavunk.

Mindegyik jellemző gyöke a mag gyökszó.

A Mag az élet, ami lehet növény, állat, vagy ember, virágzása során kialakuló képződmény, ami a kifejlődése, során az eredeti formához hasonló életet hoz létre. A mag, növény esetében egy vetőmag, ami magában hordozza a csírát, majd a feltörekvő növényt. A mag a vetőmagban is, de úgy is értjük, hogy valaminek, vagy mindennek a közepe.

A Mag az élet közepe, a lelke.

Nem csak a növényeknek van magja, (közepe) de az állatoknak is. Az ember is, a magját szórja el, ha új embert nemz. Az emberi továbbélés, az új nemzedékek csírája ez a szó. Az emberben a férfi hordozza, és „kivirágzás” közepette, adja át a nőnek. Régi magyar családok szomorú eseménye volt, ha megszakadt a magja. Látható, hogy a nyelvünk tudja jól, hogy mit jelent ez a gyökszó.  A lényeg a továbbélés lehetősége, középben a magba van.[1]

Ez a továbbélés jelenik meg a Magyar szavunkban is.

A mag gyökszó, alakítja nyelvünket.

Mag, maga, magon, magán, magad, magam, magas, magasztal, magol, máglya, mágia. Mágnes, magnézium, mágnás, magzat, stb. Idegen nyelvű szavakban: magazin, mágia, magicus, mágikus, magister, magistratus, magisztrális, magisztrátus, mágnás, magnetit, magneto, magnitudó, magnólia, Magovo[2]. Továbbá: magva, tenmagad, magasodik, magosodik, magaslik, kimagaslik, magához, maguk, magasztal. Stb. Igaz mind visszavezethető a magyarra. Minden szónak a képe visszavezethető az eredeti szóképre.

A mag gyökszó meghatározza a nyelvünk szerkezetét. A hozzá kapcsolódó, hangok sora, egyedi, jelentéssel rendelkezik. Ezek a hangsorok nyelvünk más szavaiban is megjelennek. A képző kifejezés ebben az esetben nem megfelelő. Ezek a létrejött új szavak, az új gyökök összevonásakor keletkeznek. A mai nyelvi elképzelésekkel szemben, a ragozás, nem csak a gyökszó után, hanem a gyökszavak előtt és között is megjelenhetnek. A mai szóképző elképzelés, ami teljesen tévútra tereli a magyar nyelv eredetet, kifelejti a gyököket, a gyökhangokat, és gyökszavakat. Helyette új idegen fogalmat (morféma) vezet be, melynek meghatározása teljesen eltér a gyök fogalmától. A tudományágat (morfológia) is, ami a magyar nyelvel, foglalkozik, ezzel a jöttment szóval jeleníti meg. Mindez azért érthetetlen, mert maga a nyelv, minden erőlködés ellenére, elmondja a saját felépítését. Ezt leírták már a régi korok magyar nyelvészei, akiket a politika és a tudomány, érthető módon elhallgat.

Ezek ellenére nézzünk pár példát:

MaGgyökszó

 • Mag = Élethordozó. Az élet hordozója a védő burokkal, közepén életcsírával. Átvitt értelembe valaminek a közepe.
 • Maga = Olyan, mint én. Ön. A „mag” lehet, csak „a” mag, egyedül, vagy egy másik mag. A magyar nyelvben használt magázás, vagy másként Önözés, megnyilvánulása, amikor egy személy neve helyett használjuk. Erre mutat rá az Önön szavunk is. A nyelv németesítése során, megjelennek a szó felesleges előfordulásai, egyes mondatszerkezetekben, amikor visszaható névmásként használjuk. Ez a visszaható névmás fogalom egy hibás, nyelvújító, nyelvszerkezeti forma. Ilyen a magyarban felesleges. A nyelvünket nem értő nyelvészeink nem tudják, (tudták), hogy maga a szó, már tartalmazza az eredetire a mag -ra való rámutatást. Jele „amagyarban a szóvégi „a” vagy „e” A másik jelentése, amikor valaki egyedül van, akkor mondjuk, hogy „maga” van. Az utóbbi esetben kizárólag az egyedüllétét fejezi ki annak a másik „mag” – nak. Maga van = egyedül van. A maga szó jelentése egyedül.
  • Az „a[3]” hang rag. Az egyedülit fejezi ki, azt, ami olyan, mint én. A nyelvészek által meghatározott birtokos személyjel fogalomnál, a magyar nyelvben pontosabb jelentése is létezik, ez a jelentés az az egyed, aki „én” vagyok. Én „a”!
 • Magad = saját magad adod, a maghoz.
  • a” mint az előző.
  • dgyökhang. Olvasd: „D[4]gyökhang, rag. Jelentése: keresztút. A választás a „d” hang esetében mindig másé. Ott akkor már nem befolyásolhatod a döntést.
   • adod-kapod
   • éled-halod
  • ad” Jelentése: hozzá ad. Az előzőhöz hozzá ad egy hasonló minőséget. Ada, Ida, oda, dal, óda, had, vad, Arad, Hunyad, dagad, dúvad, marad, tapad, támad, társad, szabad, stb.
 • Magas = az „a” rag tovább ragozva az „S[5] hanggal, ami az Ős. Egy olyan egyed, ami az „Ős” egy tulajdonságával él. Manapság az értelme bővült, az élettelen dolgokra és a fogalmakra is használják. Idegen kultúrákban gyakran előfordul, hogy a leírt magyar „S” hangot „Sz[6]” hangként ejtik ki. Érdekes talán nem is véletlen, hogy a magyarSz” hang egyik jelentése a szár. Az a szár, ami a virág fejét tartja a magasban.
  • Magasztal = felemel hozzá, az őshöz.
  • Magisztrátus = elöljáróság, felsőbbség. Mondják, hogy latin, de a gyöke magyar. Nem a magyar nyelv ősének a gyöke, hanem a mai magyarnak. Az Ős egyes jogait használók.
  • Magiszter = tudós, elöljáró. A magisztrátus szavunk, egyik egyede. Hasonlóan a magar, magari, magária alakhoz. Magna[7], Magiszter, magisztrátus. Hasonlóan az előzőhöz, itt az Ős tudását használóról van szó.
 • Magam = Én a mag. Ahol az „a” rag az előzőek alapján, az „m[8]” pedig a mag hordozója, ami részben a burka, de lehet a megtermékenyített közeg, és maga a nő, aki a mag védelmezője, a méhe. Az „m” a felemelő, maga az igazság, a rend. A mag, ami a reprodukálása során, magát adja.
 • Magát = Ön, önmagát adja a magot.
  • Az „á” jelentése egy másik. Egy velem majdnem azonos másik mag.
   • Az „á” hang jelentése egy másik. Azt mondja az „á” nem az eredeti, hanem egy „más Talán az „á” hang megegyezik a „szem”[9], szavunkkal. Az „a” amikor saját magát átadja, átteszi, akkor az már ”á”. Többek között a férfi a nőnek magot ad, és a hasonmás utódja tovább élhet.
  • A „t[10]” hang a célhatározó. Meghatározza a;
   • Tért: lent, fent, pont,
   • Helyet: kint, bent, itt, ott, stb.
   • Időt: múltat, jelent, jövőt.
   • Személyt „magát”: mást, magamat, egyűt.
  • át= valami egyik helyről a másikra helyeződik.
   • Ha látás, akkor átlát,
   • ha élelem, ruha, fegyver, akkor ellát,
   • ha a barmát adja, akkor, barát,
   • a hal száj, akkor száj-tát, tátott,
   • koszt kíván a másikra, akkor átko(s)z stb.
  • Magatok = Jelentése: 1.-Többedmagaddal. 2.-Egyedül vagytok. Lásd: Maga. Tévesen visszaható névmás.
   • t” Mint fent, határozószó rag.
   • o” Itt képző[11] Jelentése: Te, több, hasonlóval, egyedül.
   • k[12]” Többes szám képzője.
   • ok” Jelentése: a következmény, létező előzménye. Ok-okozat.
   • tok” A többes szám ragja.
  • Maguk = Ők maguk vannak. Tévesen visszaható névmás.
   • u” Gyökhang, kedélyhang,
   • „k” A többes szám képzője.
   • „uk„= családi felmenő szülő, nagyszülő, dédszülő, ukszülő (ükszülő), legalább párban érthető, nő és férfi, de lehet több is a többi felmenővel, az ük (ők) szülőig legalább tíz
  • Magunk = mink. Mi, akik a magból vagyunk.
   • nk” Kötött hangpár. Jelentése: A mag leszármazottja. Mink, mindenünk, mondhatnánk, szavunk, létünk, nyelvünk, hangunk, kezünk, lábunk, testünk, stb. Minden a mi a magból ered.
   • „unk” Minden, ami a magból ered, de elkülöníthető, megjelölt minőség. Beszélünk, szavunk, lábunk, hangunk, stb.
  • Mager = Az eredeti mag. Mageredet. A megeredt mag. (A kiválasztott jó minőségű, elvetett, kicsírázott magra mondják, hogy megeredt.) Mager: az eredeti első ember magjából származó, eredő, ember.
   • Az „e[13]” hang jelentése: Az első ember[14], az eredő[15] Én –„e”!
   • Az „r[16]” hang az erő, eredet, rend[17].
  • Magar= Én a mag eredet. Az „a” és az „r” hangok a fentiek szerint.
   • ar= Az eredet, az erő a rend én vagyok. Megjelenik az „er” formája is. Az „ár” pedig „áradat, árja” jelentést hordoz.
    • árja= az áradat legjobbjai. A szóból képzett szavaink: árja, bárja, cárja, dárja, járja, párja, tárja, várja, zárja, tovább: bezárja, kizárja, lezárja, főzárja, felzárja, stb.
   • magon = rajt van a magon, a fény. Kettős értelmű, „a mag a nap, és a felületéről jön a fény, ami nélkül a csíra nem szökkenhet szárba.”
    • A „o” hang a távoli. Időben és térben ritkán érhető el.
    • Az „N[18] gyökhang, jelentése: „Én a nap”, a nő.
    • Az „-on” rag. Mondják, helyhatározó. Társai –on, -en, ön, stb. Utalhat a régi helyre: on
   • magzat = A mag „héjának” védelmében, a szaporodás (többszörözés[19]) során, a megszületés előtt álló ember
    • Z[20]” Jelentése: Zigóta.
    • „a” Ugyanaz, mint fent.
    • „t” Lásd fent „t” célhatározó. Meghatározza személyt.
    • „zat” gyökszó: A külvilágtól védett körülmények között, többszöröződő, élő, vagy élettelen, gondolat, dolog, fogalom, jelölése. Hasonló: Szorzat, hozat, huzat, szorozat, ázat, rázat, alázat, alakzat, változat, határozatlan, ábrázat, stb.

Kihagytam: Magda, magatartás, csomag, magány, magur, magor.

Érdemes megemlíteni a „Ma” gyök elődjét a Mo” gyököt. Megjelent a „Magyar” szavunk elődjében a „Moger” név változatokban.

A MO gyökszó:

A „Mo” gyök ismertebb előfordulásai moc, mocs, mod, továbbá a „mok” mely gyök a sok egyik változata számok, kritériumok, stb.

Ennyi elég is ahhoz, hogy be lehessen látni, a nyelvünk, egyszerű szerkezetekre épül. Ennek a felépítésnek az alapja a nyelvben megbúvó rend, az eredeti hangzásával. Egy kötetnyit lehetne írni erről a témáról, talán egyszer valaki megteszi, és bebizonyosodik végleg, hogy a magyar nyelv szerkezete, felépítésének logikája több mind az összes többi együtt.

Az is látható, hogy a népnevünk meghatározó gyöke a MaG.

[1] Javasolt irodalom: Weöres Sándor: GILGAMES

[2] Település Szerbiában.

[3] Rovás magyarázat, Friedrich Klára 2006. január: (A, Á). Jelentése: ANYA, ÁLDOTT ÁLLAPOT- ban lévő személy. A régi emlékek nem különböztették meg az A és Á hang, írásbeli jelölését. Pl. a XII. századi botnaptáron a Mária szóban az A-t és Á-t ugyanígy jelölte a táltos. Az A és Á megkülönböztetésére a jelenleg rendelkezésre álló rovásírásos emlékeink szerint csak a XX. századtól találunk példákat.

Akiknek nincs gyermeke, az is lehet áldott állapotban, ha Isten megáldja valamilyen fontos feladattal és erővel, kitartással is, hogy áldásos tevékenységét végezhesse.

[4] Lásd „D” gyökhang.

[5] Lásd: „S” gyökhang.

[6] Lásd „Sz” gyökhang.

[7] Magna Hungária = Nagy Magyarország

[8] Lásd „M” gyökhang.

[9] Szem: itt gabonaszem.

[10] Lásd: „T” gyökhang.

[11] Czuczor – Fogarasi: K- középképző, vagy közbeszúrt segédhangzó,

 1. a) oly személyragos főnevek többesszámu második személyében, melyek többesszámban ok ragot vesznek fel, pl. folt, folt-ok, folt-o-tok (folt-tok helyett); gond, gond-ok, gond-o-tok (gond-tok helyett); hant, hant-ok, hant-o-tok (= hant-tok); ok, ok-ok, ok-o-tok (ok-tok); húr, húr-ok, húr-o-tok (húr-tok). Ezen szabályt követik az ak. ek, ěk, ők többesragu nevek. Az illető hangzóikra nézve, pl.Ház, ház-ak, ház-a-tok; kép, kép-ek, kép-e-těk. Szěm, szěm-ěk, szěm-ě-těk; kert, kert-ěk, kert-ě-tek; ököl, ökl-ök, ökl-ö-tök; csűr, csűrök, csűr-ö-tök.
 2. b) Oly jelenidőbeli igék többesszámu második személyében, melynek törzse két mássalhangzóval végződik, mint: áld, áld-o-tok, (áld-tok); olt, olt-o-tok, (olt-tok); irt, irt-o-tok, (irt-tok); szalaszt, szalaszt-o-tok, (szalaszt-tok); fogyaszt, fogyaszt-o-tok, (fogyaszt-tok). Ezen o-nak a vékonyhangu igékben ě vagy ő felel meg, pl. rejt, rejt-ě-těk; kezd, kezd-ě-těk; dönt, dönt-ö-tök; küzd, küzd-ö-tök; ereszt, ereszt-ě-těk; füröszt, füröszt-ö-tök.
 3. c) Néha mány vány névképzők előtt, pl. tart-o-mány, hagy-o-mány, tud-o mány, ing-o-vány, irt-o vány: de a vékony hanguakban mindenkor nyilt e: süt-e-mény, küld-e-mény, lel-e-mény, vél-e-mény, tel-e-vény, jöv-e-vény stb.

[12] Lásd „K” gyökhang.

[13] Nyitott „e”

[14] Friedrich Klára után: Ember: Az első „e” az elődöket jelenti, az „m” a táplálást, a b a babát, a gyermeket, majd a második „e” az ember szót, végül az „r” a rendet. Az EMBER tehát az elődök által táplált gyermek, aki ennek a tápláléknak segítségével válik emberré, de csak úgy őrizheti meg emberségét, ha megtartja Isten és a Természet rendjét.

[15] Mások origónak mondják.

[16] Lásd „R” gyökhang.

[17] Friedrich Klára után: (R). Jelentése: REND. Már a legrégibb hitregékben is a rend csap össze a rendetlenséggel. A sumer ékiratos teremtéstörténetből tudjuk, hogy Apszú és Tiamat, az ősapa és ősanya rendet, nyugalmat, békét, csendet szeretett volna a Földön, azonban a zűrzavar és hangzavar keltői és kedvelői ellenük fordultak. Az akkád Marduk darabokra szaggatta Tiamat ősanyát, ahogyan később Koppány fejedelmet szaggatták darabokra a rendetlenség és zűrzavar követői

[18] Lásd „N” gyökhang.

[19] Többszöröződés, szorzat, zigóta, rossz szó az osztódás, mert akkor, két félre kell osztani legalább, de itt az új nem változik, az teljes egészében tartalmazza az eredeti tulajdonságait.

[20] Lásd „Z” gyökhang.

Eredet: Ómagyar> Ösmagyar> Magyarkor>  MaG.
Elágazások!: dravida> agam> akman= magy, lényeg, belső rész. Török> (m)ag> aga>

Források:

adat magyarázat
almágy
almamag
ánismag
barackmag
belmagv
birsmag
bolhamag
bordamag
búzamag
cirokmag
citrommag
citvormag
csomag
csontmag
demaga
dinnyemag
egymaga
elmagzik
enmagam
famag
felmagzik
fenyűmag
férfimag
fimag
fimagzat
folyamág
fűmag
gennymag
hajmamag
halmag
halmágy
hamag
haramag
image
irmag
írmag
kimagzás
kimagzik
kórmag
kölesmag
kőmag
kőmagzat
lenmag
Mag Granum, semen (latin), karyops (görög) (növény, állat anatómia)
mag (1)
mág (1)
mag (2)
mág (2)
mag (3)
mag (földmag) A Föld legmélyebben fekvő, központi része (természetföldrajz)
Mag külső rétege Epicarpium, exocarpium (latin) (növény anatómia)
mag temperatura A test belsejének hőfoka.
maga (1)
maga (2)
maga (3)
maga szopta az anyját Okos, találékony.
magabár
magad
magahitt Öntelt, önhitt, hiú, magát sokra tartó. Régies, ritka szó.
magahitt
magán (1)
magán (2)
magán (3)
magának Lépten-nyomon halljuk: “vettem magamnak egy kiskosztümöt”, “csináltatott magának egy mellényt öltönnyel”. Ezek telivér germanizmusok (sich kaufen, sich machen lassen). Mellesleg sok más nyelv, pl. a francia is így fejezi ki magát a magyarban a vesz, csináltat mellé eleve odaértődik, hogy magának, hacsak külön részeshatározó nem jelzi, hogy másnak szólt a vétel, csináltatás. Jogosult viszont a visszaható névmás is, ha valóban hangsúlyoznunk kell, hogy az alany részesült valamiben. “Ezt magamnak vettem, nehogy megdézsmáld!”. “Fiának csináltatott egy zakót, magának pedig egy kisestélyit”.
magándal
magánelv
magánjog
magánlag
magános Egyedül álló, a többitől külön álló: “magános fa, magános épület; házastárs vagy család nélkül, illetve azoktól távol élő (ember). “Magános férfinak szoba kiadó”. Főnévként: “magánember”. “A kiállítás képeit múzeumoktól és magánosoktól kölcsönözték”. Régebben azt is jelentett, amit ma különféle összetételének magán-előtagja. Idegen szóval: “Privát mutat ordót (= érdemrendet), bizonyítványt, köz- s magános levelet” (Arany J. : Rangos koldus) – azaz magánlevelet.
Magános darazsak (család) Eumenidae (állat)
magánoz
magánzó Polgári társadalomban foglalkozás nélküli férfi vagy nő, aki vagyonából, évjáradékból, rendszeres támogatásból (apanázs, kegydíj) vagy alkalmi jövedelemből él. “Még csak képzelni sem tudom, mi lehetnék ott jegyző nem – egyéb sem magánzó, ha módom volna benne” (Arany)
magánzó
magány
magányos A “magányos hely”elhagyatott, emberektől nem látogatott; a “magányos ember”elhagyatott, társtalan, magába vonuló, esetleg magányt kedvelő. Aki magános, nem szükségszerűen magányos, sok ember épp azért marad magános, mert szereti a változatos és élénk társas életet, amire a családos állapot kevésbé adna módot, és fordítva. Lehet magányos valaki családban, eleven közösségben is. Régebbi nyelvünkben előfordult, hogy e két szót fordított értelemben használták. Csokonai pl. így szólította meg a magányt: “Áldott magánosság, jövel!”.
magányos
magányos darázs Állat.
Magányos redősszárnyú darazsak (család) Eumenidae (állat)
Magár Nardus stricta (növény)
magár
magas Német mintára (hoch) árasztotta el a szakmai nyelveket és a sajtónyelvet: “magasfeszültség (= nagyfeszültség), magas (= nagy, bő) terméshozam, magasfényű (tükörfényes) zománc, magas (= kiemelkedő) eredmények, magas munkaintenzitás (= hatékony, alapos munka), stb. Nem hibás (mert a szó eredeti értelmének képszerűen megfelel). A magas színvonal, magas szintű (= a folyó szintjére gondolunk), a magas mérce (= a magasugrást idézi), a magas rang vagy beosztás (= a ranglétra fokait látjuk). A hagyomány szentesítette a magas (= magas rangú) vendéget. Tréfás udvariaskodással kérdezzük: mi a magas (= nagybecsű) véleményed erről?”.
magas
Magas aranyvessző Solidago gigantea (növény)
Magas aranyvessző Solidago gigantea ssp serotina, Solidago serotina (növény)
Magas borsó Pisum elatius (növény)
Magas csukóka Scutellaria altissima (növény)
magas endotheliummal rendelkező postcapillaris venula / venulae A nyirokcsomókban, a Peyer-plakkokban és a tonsillakban lévő venula / venulae, melyeknek magas falú endotheljük van, amin keresztül a vér lymphocytái a nyirokszervek parenchymajába vándorolnak.
magas enema A colon felsőbb részeibe juttatott beöntés. enteroclysis.
Magas fényperje Koeleria pyramidata, Koeleria cristata (növény)
Magas gubóvirág Globularia punctata (növény)
Magas gyöngyperje Melica tissima (növény)
Magas hegyi fauna Havasi állatvilág (fauna alpina, -montana) (állat)
Magas högymál Hieracium bauhini (növény)
Magas istác Armeria elongata (növény)
Magas istác Tengerparti pázsitszegfű (Armeria elongata, Armeria maritima, Statice armeria) (növény)
magas karfa 235-240 cm-re elhelyezett, fa vagy üvegszál karfa (sport)
Magas kígyószisz Echium iticum (növény)
Magas kőris Fraxinus excelsior (növény)
Magas kucsmagomba Morchella elata (növény)
magas kucsmagomba Morchella elata (gomba)
Magas kúpvirág Rudbeckia laciniata (növény)
magas nyomású Oxigén 1 atmoszféránál magasabb nyomáson.
Magas oroszlánszáj Antirrhinum majus nanum (növény)
Magas pázsitszegfű Közönséges pázsitszegfű (Armeria elongata) (növény)
Magas peszérce Lycopus extatus (növény)
Magas reketye Genista tinctoria ssp. elatior (növény)
magas rosttartalmú diéta Rostnak a növények emészthetetlen részét nevezik. Rostot tartalmaznak a gyümölcsök, a teljes kiőrlésű gabonamagvak és a hüvelyesek. Az oldhatatlan rostok növelik a széklet tömegét, gyorsítják az étel bélen történő áthaladását (tranzit idő), jótékonyak a székrekedés ellen és csökkentik a bélrák előfordulási gyakoriságát. Az oldható rostok lassítják a glukóz felszívódását, ezzel segítik a diabetesben szenvedő betegek vércukorszintjének rendezését, lassítják a lipidek felszívódását, ezáltal javítva a hyperlipidaemiát. Adásuk béldiverticulosisban is javasolt.
Magas szarkaláb Delphinium staphisagria (növény)
Magas tarackbúza Agropyronelongatum (növény)
Magas tarackbúza Elymus elongatus (növény)
magas tehermentesítés A hagyományos “iskola”kanyarodási módszere kanyar előtt és után kissé rogyasztott térdekkel síelünk, a kanyarban felállunk, ezzel segítjük a lécek kanyarodását (síelés)
Magas terjőke Echium altissimum (növény)
magas termetű Nagy növésű, magasra nőtt. “Ez a magas termetű, impozáns növény a Teleki virág.”. Helytelen írásmód: “magastermetű”
Magas törzsű fa) (növény anatómia)
Magas útifű Plantago altissima (növény)
Magas zab Avena sterilis (növény)
Magas zsurló Equisetum maximum (növény)
magasan
magasbít
magasbul
magasdad
Magasfejű kaméleon Chamaeleo hoehnelii (állat)
Magashátú durbincs Sarpa salpa (állat)
Magashegyi növény Planta alpina, Planta montana (latin) (növény)
Magashegységi araszolólepke Glacies coracina (állat)
Magashegyvidéki flóra Havasi növények (flora alpina, flora montana) (latin) (növény)
magasi
magasít
Magaskőris Fraxinus excelsior (növény)
magaslat
Magas-perje (nem) Arrhenatherum (növény)
magasság A csillag vezérsugara és a horizont síkja által bezárt szög értéke a horizont fölött pozitív, alatta negatív előjelű, -90° és +90° között változhat (csillagászat)
magasság
magassági skála Egyezményes jelek, amelyek zöld, sárga és barna színárnyalatokkal mutatják a domborzati szintkülönbségeket (természetföldrajz)
magassági szög Légvédelmi terepszög (hadi)
magasságjelzés Egy szám, amely a hely (hegycsúcs, domb, stb.) abszolút magasságát jelzi a térképen (méterekben) (természetföldrajz)
magasul
magasz
Magasszárú kocsord Peucedanum verticillare (növény)
magaszt
magát pingálja Festi magát, főleg az arcát (nő, bohóc)
magatartási vonal Az a meghatározott viselkedési forma, amelyet a hálózati személy a feladat végrehajtása érdekében a környezetében, az ellenség előtt tanúsít. Ez minden elemében legyen ellenőrizhető, és logikus összefüggésben álljon megnyilvánulásaival, viselkedésével. * Elemei: politikai arculat, erkölcsi magatartás.
magaunt
magaura
magaveti
magavető
magazin
magazin (arab) Képes újság.
magazin (arab) Árucsarnok, áruház, nagykereskedés. Raktár, tárház, vegyeskereskedés.
magbab
magbarom
Magbél Nucleus seminis (latin) (növény anatómia)
magbél
magborjú
magbuga
Magburok Capsula (latin) (növény anatómia)
magcsa
Magcsákó Dryas octopetala (növény)
Magcsákó (nem) Dryas (növény)
Magcsat Lonicera caprifolium (növény)
Magda (női keresztnév) A Magdaléna önállósult becézője.
Magdaléna (női keresztnév) (arámi, héber) Jelentése: torony, bástya; magdala városából származó nő.
magdolna
Magdolna (női keresztnév) A Magdaléna magyarosodott alakváltozata.
Magdudor Ovulum, gemmula (latin) (növény anatómia)
Magdudorhártya Membarna ovuli (latin) (növény anatómia)
Magellánlile-félék (alrend) Pluvianellidae (állat)
Magellán-pingvin Spheniscus magellanicus (állat)
Magellán-rigó Turdus falcklandii (állat)
Magellán-tőzegmoha Sphagnum magellanicum (növény)
magenta nyelv Bíborvörös elszíneződésű nyelv, vizenyő, és a papillák elsimulása jellemző, riboflavin hiányban fordul elő.
magevő madarak Zömében növények félérett, érett magvaival táplálkozó madarak. Ennek megfelelően csőrük rendszerint erős és vaskos. Valamennyi földrészenn előfordulnak (állat)
magfa
Magfehérje Nucleus seminis (latin) (növény anatómia)
magfuró
maggiore (olasz) Dúr (hangnem) (zene)
maggiore (olasz) Dúr (zene)
maghal
maghám
Magház Ovarium (latin), oophoron (görög) (növény)
magház
Maghéj Capsula, epispermium, tegumentum, testa (latin) (növény anatómia)
maghéj
maghon
mágia V.ö. mágus (ld ott)
mágia (görög, perzsa) Varázslat, szellemek megidézése, a varázslás titkos tudománya, bűvölés. A fekete mágia az ördögidézés, az alvilági szellemekkel való kapcsolat, boszorkányság.
mag-icterus Az agy és a gerincvelő nuclearis állományának pigmentálódása haemolytikus icterus neonatorum következtében.
magicsál
mágikus (görög, perzsa) Varázslatos, varázshatalmú, bűvös, bűvölő. “Mágikus igék, mágikus szertartás, mágikus erő “. Átvitt értelemben is: “Szavai mágikus hatása alól senki sem tudta kivonni magát”.
Magiszák Asperugo procumbens (növény)
magiszák
magisztrális Orvos előírása (orvosi vény) szerint történő összeállítás.
magisztrátus (latin = “hivatal”) Városi hatóság, elöljáróság, felsőbbség. “Tegnap határozta el a magisztrátus, hogy a kiosztandó adagokat még jobban le kell szállítani” (Mikszáth). Elavult szó.
Magitvirág (nem) Chrysanthemum (növény)
mágja
Magkender Nőivarú kender, amely felmagzáskor vastag szárú (növény)
Magkezdemény-csatorna Micropyle (görög) (növény anatómia)
Magköpeny Arillus (latin) (növény anatómia)
mágla
Maglapél Atriplex patula, Atriplex patulum (latin) (növény)
maglapél
maglé
magló (1)
magló (2)
maglóca
maglód
máglya
magméh
mágnás
mágnás
mágnes
mágneses
mágnesez
mágnesi
magnezit
magnyitó
magnyúl
mágocs
mágócs
magocska
magonc
magos
magosd
magosság
magpénz
magpille
magpocok
magpor
magrejtő
magrugó
magsinór
magszár
magszem
magszín
magtalan
magtár
magtaraj
magtartó
magtej
magtok
magtyú
magul
magulica
magura
maguri
magurka
magv
magvad
magvas
magvazik
magvetés
magvető
magzás
magzat
magzatos
magzik
magzó
magy (1)
magy (2)
magyal
magyalfa
magyarád
magyarán
magyaráz
magyarít
magyarka
magyaród
magyaros
magyarul
Maggyűjtő hangya Messor structor (állat)
mákmag
nemág
nyomag
olajmag
ólmag
ő maga
ők maguk
önmaga
pacsmag
pártamag
pasmag
pasmagol
pénzmag
répamag
retekmag
sejtmag
simag
sokmagú
sommag
sünmag
szemág
szemagát
tarhómag
tenmagad
tesmág
tetümag
tökmag
tüskemag
vetőmag
villamag
vormága

 

A bejegyzés kategóriája: főnév, gyűjtőszó, Középmagyar, MaG, Magyarkor, MG, Ómagyar, Ősmagyar, Ősszó, többesszámú főnév
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.