aBa

aBa

Gyökszó> Ősgyök

Gyökkapcsolat: 

"B" gyökhang

Szóbokor gyök szint: Első szint “B” gyökhang

Jelentése: Minden

A szó fajtája: Főnév, Névszó

Fogalomr:  Fehér.

Gyökhangpár: aBa- eBe
Kiejtés szerint:

Leírás: A fehér szín, tartalmazza a szivárvány összes színét.  Az aBa gyök mindent magába foglaló fogalom. Ahogy mondjuk úgy értjük aBa (abba) minden bent van. A fogalomkőr megjelenik a magyar szokásokban abalé, abál, abálás.

Kialakulása: Őshang: B> Előmagyar> Be, Bé, Bö (bele -bétette- bővítette)> Ógörög koraBa Ösmagyar: (bele-tette)> Nyelvújítás: Helyesírás torzítás: aBBa, Bé> bele, Újmagyar> Bö> bő.

Eredet: Ősmagyar

Források:

*ABA (1)
elavúlt szó, most apa, honnan a harmadik magyar király neve Aba Sámuel, minthogy a népnek mint kegyes atya különösen kedvezett vala. A névtelen jegyzőnél: Oba, “pro sua pietate Oba vocabatur.” Ettől vette nevét Aba-Újvár is.

*ABA (2)

helyek neve, ú. m. falué Fehér megyében s pusztáké Komárom- és Szabolcsban. A régiségben Oba, Haba (Magyar Nyelvkincsek, Jerneytől).

*ABA (3)

festetlen (fehér), durva, szőrféle szövet, honnan abaposztó, abaköntös, abaköpönyeg, abanadrág, ily kelméből készített szövet- illetőleg öltözéknemek. A föntebbi ab (l. AB. 2.) elemzése szerint am. haba vagy hava, vagy is hab-, hav-szinű t. i. szövet. “Azon leczke alá fogják a bársonyt az abával.” (Faludi).
“Ázsiából jött dicső eleink,
Párduczbőrös, kalpagos őseink,
Ha egy abaposztó mentét vettek,
Abban becsülettel megvénhedtek.”
(Népdalok II. kötet, 249. lap).
A török nyelvben szinte meg van, s Hindoglu ekkép magyarázza franczia nyelven: drap turc trčs gros (igen durva török posztó). A persában ábaft Vullers szótára szerint: panni genus crassum et spissum; s magáról a szóról Vullers azt mondja az á (hosszú á) ,talán’ az a (rövid a) alpha privativum helyett, mintha volna: non (bene) textum, – t. i. baft vagy bafte szószerint annyi mint szövött, szövet. De egy az, hogy az alpha privativum, mely különben is ritkán jön elő a persában, itt rövid a szokott lenni; más az, hogy a ,bene’ szó csak oda képzeltetik az összetételbe, de valósággal nem létezik abban; nem volna-e tehát egyszerűbb és helyesebb azt mondanunk (hisz ha a magyarról nem akarunk tudni, ott van, mint imént látók, a törökben is): aba-baft (azaz aba-szövet) = abbaft = ábaft. Általán a persában számtalan scytha, illetőleg turáni vagy túri – (“Túr, nomen regni Turán” – Vullers) és médiai (ékiratilag: mádi) elem foglaltatik.

 

Kategória: Szótár | A közvetlen link.