Gyűrű

Gy-R

Gyökhangpár kapcsolat: Gy-R, G-R, K-R, 

Kiejtve: GyéRö, GyéeR, GyéRö, GyöRö,

Gyökszó: GyűRű

Gyökkapcsolat: GyaR, GyáR, GyeR, GyéR, GyiR, GyoR, GyöR, GyőR, GyuR, GyüR, GyűR

Elágazás: GyűR> GyűRű

Szóbokor gyök szint: Harmadik szint

Jelentése: KeRek, KaRika, KöRbe

A szó fajtája: Főnév

Fogalomr: KőR

Gyökpár: Györ-GyüR, GyűR-GyúR

Leírás: GyűRű = A KőR, sávos kerülete. A kerület egy bizonyos, szélességében és mélységében  meghatározható sávja.

Kialakulása: GyűRű> GüR-osz (Ógörög kor > Kerek) átírás Gy> G

Eredet: GyűRű =Ősmagyar > Elágazás GüR -osz = Ógörög kor. GyűR= Ősmagyar > Elágazás RiNg= Latin FO Rovás

Források:

Czuczor-Fogarasi:
GYÜRŰ, GYÜRÜ, (1), (gyűr-ű, rokonok vele a hellen guroV, latin gyrus, török jüzük, magyar kör stb.); fn. tt, gyűrű-t. 1) Általán, test vagy tárgy, mely kerekre, gömbölyűre van alakítva, mely kört képez, valamit körülvesz. Nap- vagy holdfogyatkozás gyürüje. Gyürüt látni az égő gyertya körül. Száj gyürüje. Kék gyürü a szem körül. Gyürükbe fonódott kigyó. 2) Szorosb és szokottabb értelemben karikaféle szer, ékesség, eszköz. Arany, ezüst, vas gyürű az ujjakon. Köves gyürü. Karika gyürü. Pecsétlő gyürü. Függönyt tartó gyürük. Lánc gyürűi. Jegygyürű. Ajándékgyürű. Koldus-táska vállán, arany gyürű ujján, nem illenek öszve. (Km.). Az aranyból nem lesz gyürü, hacsak öszve nem verik. (Km.). Gyürüt húzni az ujjra. Gyürüt viselni. Gyürüt forgatni, váltani. 3) Bonctanban jelenti a testnek különféle köralaku részeit, milyenek: gyürügaratizom, gyürüporc, gyürüsérv stb. 4) Némely növényeken gyürünek mondják azon virágokat, melyek gyürü gyanánt kerítik a növény szárát, s egymástól bizonyos távolsagban állanak.

(2), (gyűr-ű) fn. tt. gyűrűt. Bizonyos növények faja: fekete gyűrű, v. feketegyűrű-jávor (acer tartaricum), néhutt, pl. a Duna mellékén sürje v. sürgyefa; vörös gyűrű, v. vörösgyűrű-somfa (cornus sangvinea); gyürüfű, máskép: farkasboroszlán (Daphne mezereum); vörösgyűrű fű, máskép: aranyos ritkaréj (solidago virgaurea); a sür vagy sarj szótól vették nevezetöket.

Megnevezés Leirás
Álgyűrűs pereszke Tricholoma batschii, Tricholoma fracticum (növény)
aranygyűrű
Barna gyűrűstinóru Suillus luteus (növény)
Barnagyűrűs nagyőzlábgomba Macrolepiota konradii (növény)
barnagyűrűs nagyőzlábgomba Macrolepiota konradii (gomba)
barnagyűrűs tinóru Boletus luteus (gomba)
Burmai gyűrűsteknős Morenia ocellata (állat)
Cabot-gyűrű Gyűrű formájú magmaradványok vörösvértestekben (anatómia)
csürlőgyürű
elgyürűz
elgyürüzés
Előgyűrűsféreg Priapulus caudatus (állat)
Elő-gyűrűsférgek (törzs) Priapulida, Priapula (állat)
Évgyűrű Cambium (latin) (növény anatómia)
Fehérgyűrűs bogáncscincér Agapanthia villosoviridescens (állat)
Fehérgyűrűs csüngőlepke Zygaena carniolica (állat)
Fehérgyűrűs lápimoly Monochroa conspersella (állat)
Fehérhasú gyűrűsfarkú-erszényes Pseudochirulus herbertensis (állat)
Fekete gyűrű tatárjávor Acer tataricum (növény)
feketegyűrü
Feketegyűrű juhar Fekete gyűrű jávor, Tatárjávor (Acer tataricum) (növény)
Feketegyűrűs korallkígyó Micrurus nigrocinctus (állat)
felgyürűz
felgyürüzés
Fürtös gyűrűvirág Carpesium abrotanoides (növény)
Fűzfa gyűrűsaraszoló Cyclophora pendularia, Sterrhinae pendularia, Cyclophora orbicularia (állat)
gyűrü
gyűrű
gyűrű
gyűrűbökés
gyűrűcske
gyűrűded
gyűrűdzik
gyűrűfa
gyűrűfej
gyűrűféreg
gyűrűfészek
gyűrűfő (1)
gyűrűfő (2)
gyűrűfű
gyűrűhernyó
gyűrűidomú
gyűrűkáva
gyűrűládika
gyűrűmíves
gyűrűnapóra
gyűrűóra
gyűrűöklelés
gyűrűpecsét
gyűrűporc A legalsó, pecsétgyűrű alakú gégeporc, melynek hátsó szakasza négyszöghöz hasonló lemezzé (lamina) szélesedik, és elülső ívelt szakasza az ún. arcus. cartilago cricoidea.
gyűrűporc
gyűrűs
gyűrűs
Gyűrűs díszcsuka Pseudoepyplatis annulatus (állat)
Gyűrűs durbincs Sargus annularis (állat)
Gyűrűs farkú víziantilop Kobus ellipsiprymnus (állat)
Gyűrűs fülőke Oudemansiella mucida (növény)
Gyűrűs gyökeresfülőke Gyűrűs fülőke (Oudemansiella mucida) (növény)
Gyűrűs halkapó Megaceryle torquata (állat)
Gyűrűs kecskedurbincs Diplodus annularis (állat)
gyűrűs napfogyatkozás A Föld-Hold-Nap egy egyenes mentén való elhelyezkedése ebben a sorrendben, amikor a föld Napközelben, a Hold földtávolban van. Ilyenkor a Holdkorong látszó átmérője kisebb a Napkorongénál és a középpontjaik egybeesésekor a Napkorong pereme fényes gyűrűként látszik a Holdkorong körül (csillagászat)
Gyűrűs orsóforma Pedicularis verticillata (növény)
Gyűrűs pereszke Calocybe constricta (növény)
Gyűrűs pettyesaraszoló Cyclophora annulata, Cyclophora annularia (állat)
Gyűrűs ráncosgomba Cortinarius caperatus (növény)
Gyűrűs ráncosgomba Ráncos fenyőgomba (Rozites caperatus) (növény)
gyűrűs ráncosgomba Rozites caperatus (gomba)
Gyűrűs sikló Diadophis punctatus (állat)
Gyűrűs süllőhínár Myriophyllum verticillatum (növény)
Gyürüs szúnyog Culex annulatus (állat)
Gyűrűs trágyagomba Panaeolus fimiputris (növény)
gyűrűs trágyagomba Panaeolus fimiputris, Panaeolus semiovatus (gomba)
Gyűrűs tuskógomba Armillaria mellea, Armillariella mellea (növény)
gyűrűs tuskógomba Armillaria mellea, Armillariella mellea (gomba)
Gyűrűs vízipiton Bothrochilus boa (állat)
Gyűrűs zsálya Salvia verticillata (növény)
Gyűrűscsápú bajszosmoly Nematopogon adansoniella (állat)
Gyűrűscsápú ibolyamoly Pancalia schwarzella (állat)
Gyűrűscsőrű sirály Larus delawarensis (állat)
Gyűrűscsőrű szárcsa Fulica americana (állat)
Gyűrűscsőrű vöcsök Podilymbus podiceps (állat)
gyűrűsen
Gyűrűsfarkú Kobus ellipsiprymnus (állat)
Gyűrűsfarkú erszényes Pseudocheirus peregrinus (állat)
Gyűrűsfarkú gyíkok (rend) Cyclura (állat)
Gyűrűsfarkú maki Lemur catta (állat)
Gyűrűsfarkú víziantilop Kobus ellipsiprymnus (állat)
Gyűrűsférgek (törzs) Annelida (állat)
Gyűrűsfóka Pusa hispida, Phoca hispida (állat)
gyűrűskígyó
Gyűrűspille Malacosoma neustria (állat)
Gyűrűsrákok (rend) Isopoda (állat)
Gyűrűssom-fényesmoly Antispila metallella (állat)
Gyűrűssüllőhínár Myriophyllum verticillatum (növény)
Gyűrűstinórufélék (család) Suillaceae (növény)
Gyűrűszalagos krait Bungarus fasciatus (állat)
Gyűrűsszemű légykapó Dioptrornis fischeri, Melaenornis fischeri (állat)
Gyűrűsszövő Malacosoma neustria (állat)
gyűrűszurdalás
gyürűteke
gyűrűtlen
Gyűrűtlen sarlósmoha Drepanocladus exannulata (növény)
gyűrűtok
gyűrűváltás
gyűrűvessző
Gyűrűvirág Calendula officinalis (növény)
gyűrűvirág
gyűrűz
gyűrűzés
gyűrűzik
gyűrűzködik
habgyürű
halászgyürű
hasgyürű
horgonygyürű
jegygyűrü
kapocsgyűrű
karikagyűrű
karikásgyűrű
Kétsávos gyűrűskeszeg Diplodus vulgaris (állat)
lábgyűrű Madártani megfigyelés céljából befogott madarak lábára helyezett azonosító gyűrű (állat)
láncgyűrű
Lemur gyűrűsfarkú erszényes Hemibelideus lemuroides (állat)
Módosult gyűrűsférgek (altörzs) Metannelida (állat)
Nagy gyűrűsfarkú oposszum Pseudocheirus archeri (állat)
Nyálkagyűrűs csigagomba Hygrophorus gliocyclus ligatus (növény)
nyálkagyűrűs csigagomba Hygrophorus gliocyclus ligatus (gomba)
oláh-gyürüs
orrgyürű
pecsétgyürű
pecsétgyűrű sejt Castratiós sejt.
ringli (német = “karikácska, gyűrűcske”) Szardellagyűrű, ajókagyűrű.
Sárga gyűrűs tinóru Suillus grevillei (növény)
Sárgagyűrűs fadarázs Tremex fuscicornis (állat)
Sárgagyűrűs fenyőtinóru Sárga gyűrűstinóru (Suillus grevillei) (növény)
Soksertéjű gyűrűsféreg Nereis virens (állat)
szájgyürü
szemgyűrű
szürke gyűrűstinóru Suillus viscidus (gomba)
Szürkegyűrűs fenyőtinóru Suillus viscidus, Suillus aeruginascens (növény)
Torokgyűrű Rondeletia odorata (növény)
varázsgyürű
varrógyűrű
Veres gyűrű som Cornus sanguinea (növény)
Veres gyűrűfű Solidago virga aurea (növény)
veresgyűrű
Veresgyűrű som Cornus sanguinea (növény)
Veres-gyűrű som Cornus sanguinea (növény)
veresgyűrűbogyó
veresgyűrűs
veresgyürűsomfa

RiNg

Megjelenés Leirás
Abortus-Bang-Ringprobe (német) ABR-próba, Fleischahauer-gyűrűpróba (diagnosztikai-eljárás a brucellózis megállapítására szolgáló) (orvosi, állatorvosi)
adstringens 2 (latin) Összehúzó, összehúzódást előidéző.
adstringens 2 (latin) Összehúzó.
adstringentia (latin) Összehúzószerek, sebösszehúzó szerek (orvosi)
adstringentia, ae f (latin) Összehúzó szerek (orvosi)
adstringentium (tsz: adstringentia) Összehúzó hatású szerek, hasmenésellenes szer.
adstringo (latin) Kötelez.
adsztringens Összehúzószer, mely nyálkahártyákon, ill. sebek felszínén fehérjék koagulációjával vékony védőhártyát hoz létre (pl. csersav, bizmut-, alumínium-, ólom-, és cinksók). Felhasználhatók hámregeneráció elősegítésére, idült gyulladások és sebek lokális kezelésére, vérzéscsillapításra, ill. egyes adsztringens-ek obstipálószerként is.
adsztringens 2 (latin) Összehúzószer, sebösszehúzó szer (orvosi)
aequalis nulli confringit sarcina dorsum (latin) Hogyha megosztjuk jól, a teher majd nem töri a hátunk.
alvum astringit (latin) Szorulást okoz.
Amerikai heringsirály Larus smithsonianus (állat)
Amerikai vándorhering Alosa sapidissima (állat)
anni prope quadringenti sunt, cum hoc probatur (latin) Majdnem négyszáz éve, mióta ezt elfogadják.
apró hering Állat.
astringo, strinxi, strictus 3 (latin) Leköt(elez), korlátok közé szorít.
astringo, strinxi, strictus 3 (latin) Összehúz, megszorít, megdermeszt, fagyaszt hideg.
astringo, strinxi, strictus 3 (latin) Összeszorít, megerősít, szorosan átölel, erősen összehúz, szorosan összehúz, szorosra fűz, megköt.
Atlanti hering Clupea harengus harengus (állat)
Atlanti thread hering Opisthonema oglinum (állat)
Bacillus thuringiensis Rovartörzseken kórokozó, hordozó vektor emlős-, és emberen okozott fertőzésekben. Laboratóriumban tévesen B. cereusnak azonosíthatják (mikrobiológia)
Balti hering Clupea harengus harengus (állat)
Balti-tengeri hering Ictalurus melas (állat)
bearing-down pain Szülési fájás uteruskontrakcióhoz társuló megerőltetés és tenesmus; általában a vajúdás második fázisában jelenik meg.
Bécsi rozmaring Juniperus sabina (növény)
Bécsi rozmaring Satureia hortensis, Saturejae herba (növény)
Behring’s law Behring-törvénye egy immunizált személy szérumának parenteralis adása egy fogékony személynek az adott betegségre relatív, passzív immunitást biztosít (megelőzi vagy kedvezően befolyásolja a betegség lefolyását) (orvosi)
beneficio obstringo aliquem (latin) Jótéteménnyel lekötelez valakit.
Bering-csér Onychoprion aleuticus, Sterna aleutica (állat)
Bering-sirály Larus glaucescens (állat)
Bering-tengeri partfutó Calidris ptilocnemis, Ereunetes ptilocnemis (állat)
Bering-tengeri sirály Larus glaucescens (állat)
Bhringaraja Eclipta alba (növény)
Borrelia refringens (latin) A tisztátalan genitáliák nyálkahártyáinak fekélyeiben élősködő (mikrobiológia, orvosi)
botring
bölcsőringató
bőring
bőringerlő
bringa (szleng) Kerékpár.
bringás (szleng) Kerékpáros.
bringázik (szleng) Kerékpározik.
Bring-tengeri partfutó Calidris ptilocnemis (állat)
catering (angol) A repülőgépeken történő utas ellátás, vendéglátás, felszolgálás.
Clostridium perfringens (latin) Clostridium Welchii (mikrobiológia, (állat)orvosi)
Clostridium perfringens (latin) Welchia perfringens, az emberi gáz-gangraena okozója (mikrobiológia, orvosi)
colaphum infringo alicui (latin) Arcul csap valakit.
collum obstringo alicui (latin) Megfojt valakit.
dithering
Dunai hering Alosa immaculata, Alosa pontica (állat)
Dunai hering Alosa pontica, Caspialosa pontica (állat)
Dunai nagyhering Alosa pontica, Caspialosa pontica (állat)
düreng, düring
elringat
elringatás
farmatring
farmatringoz
Fattyúhering Alosa alosa (állat)
féringezik
fringfalva
fringyia
göringy
gyermekringató
Havasi tőzeg-rozmaring Fattyú rozsdafa, Láplány, Szerecs, Vad rozmaring (Andromeda polifolia) (növény)
Helmholz-Harrington-syndroma Ismeretlen eredetű gyermekkori cornea-zavarosodás cranioskeletatis dysostosissal (orvosi)
Hering Clupea harengus (állat)
hering
Hering alakúak (rend) Clupeiformes (állat)
Heringcáp Lamma nasus (állat)
Heringcápa Lamma nasus (állat)
Heringcápa-alakúak (rend) Lamniformes (állat)
Heringsirály Larus fuscus (állat)
Illatos rozmaring Rosmarinus officinalis (növény)
Indiai hering Chanos chanos (állat)
Initial Public Offering (IPO) (angol) Kezdeti nyilvános kibocsátás: ez az az esemény, amikor az illető társaság részvényeit először lehet nyilvánosan jegyezni – még a tőzsdei bevezetést megelőzően (tőzsde)
iringa
iringál
Iringó Eryngium alpinum, Eryngium campestre, Eryngium marinum, Eryngium maritimum (növény)
iringó
Iringó (női keresztnév) (magyar) Jelentése: a növény maga.
Izlandi hering Clupea harangus (állat)
kacskaring
kacskaringó
kacskaringós
Kacskaringós lépharaszt Bordalap, Lépfű, Csíkharaszt (Ceterach officinarum) (növény)
Kacskaringós lépharaszt Bordalap, Lépfű, Csíkharaszt (Grammitis ceterach, Ceterach officinarum) (növény)
kacskaringósan
kacskaringóz
karing (1)
karing (2)
karingó
karingós
karingózik
Kaszpi-tengeri vándorhering Alosa pontica, Caspialosa pontica (állat)
katykaringó
Kék iringó Eryngium planum (növény)
Kék ringló Prunus domestica ssp insititia (növény)
Keleti-tengeri hering Clupea harengus (állat)
Kelet-szibériai heringsirály Larus vegae (állat)
kering
keringél
keringet
keringő
Keringő rokolya Eryngium campestre (növény)
Keringőbogarak (család) Gyrinidae (állat)
kóringyál
Közönséges hering Clupea harengus, Clupea pallasii (állat)
Közönséges tőzegrozmaring Andromeda polifolia (növény)
kuckaringós
Laposlevelű iringó Eryngium campestre (növény)
Laposlevelű iringó Kék tövisk, Temondádfű (Eryngium planum) (növény)
matring
matringkőtör
megfarmatringoz
megkering
megkeringősödik
meringlő
Mezei iringó Átkozott tövisk, Bondor, Boszorkánykerék, Fehér tövis, Fejér tövis, Fejér tüske, Lajtorjás tüsök, Létrás tüsök, Macskatövis, Tövises lapu, Ördögszekér, Ördög bordája, Keringő tövis, Rokolya tövis, Motolla tövis, Szamártövis, Százfű, Százfejű fű, Százfő-fű, Szélhajti góré, Szúnyogtövis, Tüskés ballangó, Böfögtető (Eryngium campestre) (növény)
Mezei iringó Átkozott tövisk, Bondor, Boszorkánykerék, Fehér tövis, Fejér tövis, Fejér tüske, Lajtorjás tüsök, Létrás tüsök, Macskatövis, Tövises lapu, Ördögszekér, Ördög bordája, Keringő, Rokolya, Motolla, Szamártövis, Százfű, Százfejű fű, Százfő-fű, Szélhajti góré, Szunyogtövis, Tüskés ballangó, Böfögtető (Eryngium campestre) (növény)
Mezei iringó Eryngium campestre (növény)
Mocsári rozsdarozmaring Ledum palustre (növény)
móring
Moringa cserje Moringa pterygosperma (növény)
móringlevél
móringol
móringolás
motring
nedvkeringés
Nemes hering Clupea harengus (állat)
nyering
nyiring
nyiringes
ördögkeringő
őringel
őringelés
Pautrier-Woringer-syndroma Krónikus bőrmegbetegedéshez csatlakozó nyirokmirigy-betegség (orvosi)
Piringer-Kuschinka-syndroma Ismeretlen eredetű szubakut nyirokcsomó-gyulladás (orvosi)
Pirosszemű hering Etrumeus teres (állat)
pitringes
pitringesedik
Pringle-syndroma A Bourneville- syndroma egyik változata (orvosi)
ring ring
ring
ringadoz
ringadozás
ringás
ringat ‘szorító ‹ökölvívásban›’.
ringat
ringatás
ringli
ringlispíl Az angol ring (‘gyűrű, kör, szorító’) átvétele, ez az angolszász és ófelnémet hrinc (‘kör, gyűrű’) tanúsága szerint oldalági rokona korong szavunk szláv krong, krug előzményének. Lásd még ringli, ringlispíl.
ringló
Ringló Prunus domestica ssp. italica (növény)
ringy
ringyó
ringyó
ringyrongy
Rozmaring Rosmarinus officinalis (növény)
rozmaring
Rozmaring boroszlán Daphne cneorum (növény)
Rozmaring fűz Nyúlvessző (Salix rosmarinifolia, Salix angustifolia) (növény)
Rozmaring gamandor Teucrium polium (növény)
Rozmaring levél Folia Anthos, Rosmarinus folia, Folia rosmarini, Folium rosmarini, Rosmarini folium (növény)
rozmaringolaj
rozmaringszál
Rozmaring-tüske Xanthium spinosum (növény)
rozmaringvirág
sharing
siring
siringel
siringelés
siringet
siringetés
siringő
siringőzés
siringőzik
Soemmerring-gazella Gazella soemmerringi (állat)
Soemmerring-gazella Gazella soemmerringii (állat)
szimering
sziringozik
szőring
Szőrös keringőbogár Orectochilus villosus (állat)
Tengerparti iringó Eryngium campestre, Eryngium marinum, Eryngium maritimum (növény)
téringet
teringettét
token ring
Tőzegrozmaring Andromeda polifolia (növény)
TRSV (angol Tobacco Ringspot Virus rövidítése) Dohány gyűrűsfoltosság virus (mikrobiológia, növényvédelem)
Vad rozmaring Andromeda polifolia (növény)
vérkeringés
Vízi rozmaring Ledum palustre (növény)
Whitehead heringje Etrumeus whiteheadi (állat)
A bejegyzés kategóriája: FO, GyR, GyűRű, Ógörög kor, Ősmagyar, Ősszó, szóbokor
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.