eR

Gyökhangja: R

 

Gyökszó>  Kéthangú gyökszó> eR> Elavult gyökeR> gyök> Mértékgyök

 

Gyökkapcsolat> aR, áR, eR, éR, iR, oR, uR, üR FO> Ra, Rá, Re, Ré, Ri, Ro, Ru, Rü

 

Szóbokor gyökszint: Első szint.

 

Jelentése: maga a forrás, az Eredet

 

Fogalomkőr: Eredet

Szó fajtája: Főnév

Leírás:

eR, a piReg, pöRög, foRog szavak központi hangja, a KőR mozgás, a KőR fogalomkép megjelenítője. Az eR hang maga az eRedő, az eRedet, a forrás, ahol eRed az éR, ami lehet patak, de testünket átszövő éR hálózat, ami a VéR szállítására hívatott. A VéR a testünkbe kering, foRog. A foRásvíz, ahol az éR-ből, patakba, folyóba, majd tengerbe ömlés után visszatér szintén foRog.

Kialakulása: Ősszó

Eredet: Ősgyök

Források:

*ER gyök">elvont gyök, melyből különféle családu származékok erednek. 1) Melyek növésre, származásra vonatkoznak, u. m. er-dő, er-esztvény. Előtéttel rokonai: her, (ló-her), cser, cserje, ser, sereng, serdűl. Így Erdőd régi okiratokban gyakran Herdőd (Jerney. Nyelvkincsek). 2) Melyek menést, tovább haladást, folyamatot jelentenek, mint: er-ed (eredj innét!) er-egél, er-gója: a szanszkritban ar gyököt németűl így értelmezik: gehen, erreichen. V. ö. ÉR ige és név. 3) Tartozik e gyök azon r gyökhangu szók osztályába, melyek cselekvési szilárd, hatályos, kitartó képességet jelentenek, u. m. er-ő, er-ős, er-ény, er-ély. Alaphangban és fogalomban rokonai: bír, férj, mint a latinban: vir, vires, és virtus. Hasonló a hellen ar ezen származékokban: ‘areth, ‘arrhn vagy, ‘arshn, arhV, a szanszkrit arh v. erh, (hatni, erősnek lenni), melytől származik: arhasz (érdemes, jeles) stb. továbbá arjasz (jeles, vitéz), arisz (harczos) stb. 4) Haragos, morgó hang: erreg, erreget, ergelős. Hasonlók a hellen ‘orgh, latin ira. magyar ir-így, har-ag stb. V. ö. mindenütt az egyes származékokat.


*~ER képző, mely képez a) neveket, mint sik-er, éb-er, b) igéket, pl. hev-er, tek-er. Hangrendi változattal: ěr, ar, or, ör, mint: hěng-ěr, fany-ar, bod-or, gönd-ör, pěd-ěr, tak-ar, kot-or. Részletesebben lásd: R.

Kategória: elavult gyök, eR, gyök, Kéthangú gyök, kéthangú gyökszó, mértékgyök | A közvetlen link.