Címke: Egyedi hangpárok

BR

BR hangpár

B-R

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: BéeR, BöeR, BéRö, BöRö

Gyökszavai: BaR, BáR, BeR, BéR, BiR, BoR, BöR, BüR, BuR

Megjelenési formái:

 • Gyökkapcsoló kötődés: áBRa> áBRáz> áBRázol> áBRánd> áBRándoz, aBRa> aBRak> daBRa (doBRa)> aBRakadaBRa (aBRakadoBRa!), aBRo> aBRosz> aBRoncs. éBResztö, baBRál, éBReszt, Elragosodott gyökkapcsolat: láBR-a, a -rol, rel, röl kapcsolása, láBRól, közelebBRöl, korábBRól,
 • Előfordulások: BaRát, BaRack, BáRka, emBeR, héBeR, decemBeR, BéRenc, BíR, BiRja, BiRtok, BiRa, BiRó, BoR, BüRke, BuRka.
 • Rovás olvasata: BR> barka, bárka, börke, BuRka.

Szóbokor: BőR

Fogalomkőr:  Védő burok, védő BőR, réteg.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

BR gyökkötő hangpár, gyök kapcsolódó kötödést hoz létre.

TR

TR hangpár

T-R

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: TéeR, TöeR, TéRö,TöRö

Gyökszavai: TaR, TáR, TeR, TéR, TiR, ToR, TöR, TuR, TüR

Megjelenési formái: TaR> kopasz fej (levágott hajú), kopasz föld, (levágott gabonatarló.), Tár> TáRoló, TáRca, haTáR (rét, erdő, mező). Ter> TeRület, TeRjed, TeRjedelem (határtalanúl nagy, vagy nő), TéR>  több dimenziós kiterjedés, határtalan irányváltoztatási lehetőségek. TiR> valamit, eltakarni, elnyomni, elvenni, szabályozni. saTiRoz, szaTiR, szaTiRikus, szoRtiRoz. ToR> levágott rész ToRzsa, ToRz, elvágott élet a halál, az életben maradottak ToRt ülnek. TöR> eltört, letört. TuR> földet TuR, ősi rokon temetkezési sírhalom (halomsir). TúR-ás, ahova a halottakat ásták, a test helye a halálban, az elvágott élet után, amit a ToR on űltek. Akik túl élték azok a TuRán -i (inneni) népek. TüR> azok a TüRkök.

Szóbokor: TuR

Fogalomkőr: Az elvágott, levágott életen túl.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra.

Egyedihang gyökpárok

Egyedi gyökhang párok

 A (magánhangzók) egyedi hangok, a hangmagasságuk alapján, párokat alkotnak, ezek a hangpárok, ha azonos mássalhangzóval (gyökhanggal) együtt jelennek meg, egyedi gyököket hoznak létre.

 • ba- be, bá- bé, ta- te, tá- té, to- tö, stb.

Ezek az egyedi gyökök, képezik az egyedi gyökhang párokat.

 • ba-be> bacs-becs, bal-bel, ban- ben, stb.
 • bá-bé> bács-bécs, bál-bél, bán-bén. stb.
 • bo-bö> bocs-böcs, kocs-köcs, bok-bök, bol-böl, stb. Lásd táblázatot.

Egyedi hangpárok

Az egyedi hangok a magánhangzók, egyedi hangpárokat alkotnak, ezeket a hangpárokat kétféleképpen csoportosíthatjuk.

 • Hangmagasságuk alapján: a-e, á-é, o-ö,ó-ő, u-ü, ú-ű. Az ősi magyar szavak szógyöke, a hangmagassághoz, kétféle minőséget, rendel. Az “istenit” a magas hangrendű magánhangzókkal, az anyagit a mély hangrendű magánhangzókkal fejezzük ki. A mély hangzású “a” hang magas párja az “e” hang. Ez a két minőség: Gyökpárjaik: bal-bel, ban-ben, bács-bécs, bál-bél, bár-bér, bog-bög, bogy-bögy, bogy-bögy, bok-bök; fagy-fegy, faj-fej, fal-fel, iga-ige, gyur-gyür, hoz-höz, kám-kém, láp-lép, mag-meg, magy-megy, stb.
  • A felső, az “isteni” szféra, az elvont képek, szintje.
  • Az alsó a földi szféra, a fizikai szint.
 • Időtartamuk alapjána-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű. Hosszú -rövid Párokat alkotnak. Gyökpárjaik: mag-mág,  sav-sáv, val-vál, vel-vél, kan-kán, ker-kér, kar-kár, lap-láp, stb.