Címke: Ved

VéD

VéD

Gyökszó

Gyökkapcsolat: VaD, VáD, VeD, VéD, ViD, VoD, VöD, VuD, VüD.

Szóbokor gyök szint:  Második szint.

Jelentése: VéD

A szó fajtája:Ige

Fogalomr:Véd > Eredeti jelentése ige, de lehet főnév. A környezet hatásaitól való óvás.

Gyökpár: VáD- VéD, VeD-VéD

Leírás: Önálló gyökszóGyöke, több véd-elemből származó szónak:  véd, védelem, védelmez, védtelen, védenc. A Czuczor-Fogarasi szótár több mind 100 ilyen szót sorol fel.

Kialakulása: 

Eredet:  [véd < ómagyar: véd < ősmagyar: véd, vend, ped (véd, fed) < dravida: példádul (véd, őriz)]

Források:

VeD

Gyökszó

A szó fajtája:

Jelentése: VeD > Vedel> látszólag oktalanul, állati módon iszik. 

Leírás: 

Vad természettel, vagy még azt is felülmúlva iszik. VeD-el ahol az el az elvonás, adott esetben a folyadék, a víz vedelése.

VeD> Veder> a vedeléshez szükséges edény. Ahol er az ér, a vízér ahonnét merít a vedér, vagy vödör.

VeD gyök eredeti jelentése, mai szóhasználattal: nedv.

Gyöke, több természetből származó, folyadékkal, elsősorban vízzel kapcsolatos szónak:  a VeDel és VeDer szóknak.

Kialakulása: 

Eredet: Szöveg

Források:

Czuczor-Fogarasi szerint, Veder: Magyar elemzéssel e szó gyöke: ved am. ned v. med (,nedü’ v. ,nedv‘ és ,medves’ szókban) s a vedel ige gyöke is ved; amely tehát származási és fogalmi viszonyban áll a veder-rel is, épen úgy mint a latinban aqua és aqualis, a hellenben a ndwr és ndria (hydria). V. ö. MED, MEDENCZE, NEDV. Miklosich szerént régi és uj szláv nyelven: vëdro, vědro, mordvinul: vederka, uj görögül: bedron.