Gyökhangpár kategória bejegyzései

Gyökhang-párok
A nyelvünkben megjelenő gyökök, kötött gyökhang-párokból keletkeznek. Ezeknek a gyököknek a magyarázatával foglalkozik ez a szótár.
Legalább két típusa ismert:
1. Kiejtés szerinti kötödés.
2. Gyök-kapcsoló kötődés.

VS

VS hangpár

V-S

Hangpár> Kötött hangpár 

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: VöSö, VéSö, VöeS, VéeS

Gyökszavai: VaS, VáS, VeS, VéS, ViS, VoS, VöS, VuS, VüS

Megjelenési formái: VaS> (Ómagyar, Összó), VáS> Ómagyar> VáSott, kiVáS, VeS> Ómagyar> üVeS> műVeS> földműVeS, kedVeS, neVeS, szerVeS,  VéS> Ómagyar>VéS> eVéS, keVéS, beVéS, kiVéS, szöVéS, cselekVéS, ViS> ViSel, ViSelő, képViSel, képViSelő, ViS, népViSelet, képViSelet, elViSel, ViSelet, ruhaViSelet, hadViSelet, VoS> orVoS, roVóS, VöS> örVöS, VuS> caVuS= vájt, Latin: corVuS= holló, vajú, kánya (Kánya vájja ki a szemedet.), VüS> iVüS, sziVüS, jószíVüSég, düség,> dVüSég, kedVüSég, rosszkedVüSég.

Szóbokor: VáS

Fogalomkőr: VáS, VéS

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

Források:
Czuczor-Fogarasi: Bővebben…

RS

RS hangpár

R-S

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: eReS, eRSö, RöeS, RöSö

Gyökszavai: RaS, RáS, ReS, RéS, RiS, RoS, RöS, RuS, RüS

Megjelenési formái: RaS> (Előmagyar=ország),maRaS(személynév), RaStag- RaStan,(hangutánzó), RáS> iRáS, beiRáS, kiiRáS, feliRáS, forRáS, jáRáS, táRáS, andRáS, ugRáS, ReS>  veReS, fegyveReS,  veReSég, hiReS, keReS, ReSped, ReSved, ReSt, RéS> (Ősmagyar: RéS=luk, hézag), veRéS,  RiS> RiSkása, RiSka, embeRiS, RoS> piRoS, papiRoS, RoSta, RoSda, RoSkan, páRoS, RoS, váRoS, főváRoS, szoRoS, soRoS, RoS> áRoS, táRoS, hatáRoSRöS> eRőS, veRőS, kiveRőS, beveRőS, RuS>  uRuS, guRuS, juguRuS (Ősmagyar: avar tisztségek), RuSnya, RuS> orosz falú, RüS> oRüS> üngüRüS,

Szóbokor: Erős

Fogalomkőr: Erő

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

Bővebben…

TR

TR hangpár

T-R

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: TéeR, TöeR, TéRö,TöRö

Gyökszavai: TaR, TáR, TeR, TéR, TiR, ToR, TöR, TuR, TüR

Megjelenési formái: TaR> kopasz fej (levágott hajú), kopasz föld, (levágott gabonatarló.), Tár> TáRoló, TáRca, haTáR (rét, erdő, mező). Ter> TeRület, TeRjed, TeRjedelem (határtalanúl nagy, vagy nő), TéR>  több dimenziós kiterjedés, határtalan irányváltoztatási lehetőségek. TiR> valamit, eltakarni, elnyomni, elvenni, szabályozni. saTiRoz, szaTiR, szaTiRikus, szoRtiRoz. ToR> levágott rész ToRzsa, ToRz, elvágott élet a halál, az életben maradottak ToRt ülnek. TöR> eltört, letört. TuR> földet TuR, ősi rokon temetkezési sírhalom (halomsir). TúR-ás, ahova a halottakat ásták, a test helye a halálban, az elvágott élet után, amit a ToR on űltek. Akik túl élték azok a TuRán -i (inneni) népek. TüR> azok a TüRkök.

Szóbokor: TuR

Fogalomkőr: Az elvágott, levágott életen túl.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra.

MG

MG hangpár

M-G

Hangpár > Gyökhangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: eMGé, MöGé, eMGö, MöGö

Gyökszavai: MaG, MáG, MeG, MéG, MiG, MíG, MoG, MöG, MőG, MuG, MúG, MüG, MűG

Megjelenési formái: MaG, MaGa, MaG-yar, MéG, MéGis, MiG, MoG, MoGorva, MuGer. 

Szóbokor: MaG

Fogalomkőr: MaG. Jelentősége a Magyar szavunkban teljesedik ki.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

 

RK

RK hangpár

R-K

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: eRKá, RöKá, eRKö, RöKö

Gyökszavai: RaK, RáK, ReK, RéK, RiK, RoK, RöK, RuK, RüK.

Megjelenési formái: 

Gyökszavakkal:  RaK> rendszerint egymásra tesz valamit. Folyamatos cselekvés sorozat. RáK> a betegség neve ami kelletlenül egymásra rakódó sejtekből áll. ReK> folyamat amikor veReK, keveReK, ReKesztek, ha keReK, a ReK> bezárt folyamat. RéK> keRéK, deRéK, vakaRéK, boRéK. RiK> rikács, rikkan, rikogat, rikólt, hangutánzó. RoK> RoKkan, RoKka, RoKon szavakban az ismétlődést jelenti. Másként nevezhetjük itt többes számnak: koRoK, prédikátoRoK, magyarRoK, asszíRoK, stb. RöK> a RoK egy változata, RöKken, RöKöl, RőKönyös, stb.

Szóösszetételekben:

aR-Kangyal, baR-Ka, báR-Ka, báR-Kába, baR-Kács, báR-Ki, baR-Kócza, biR-Ka, boszoR-Kány, botoR-Kál, böR-Ke, bőR-Készitő, buR-Ka, buR-Kát, buR-Kolat, eR-Kek, éR-Kezett, éR-Kezik, éR-Keztet, eR-Kölcs, huR-Kol, ismeR-Kedik, jáR-Kál, köR-Körös, kultúR-Kőr, magyaR-Ka, magyaR-Kodó,maR-Ka, maR-Kával, maR-Ker, mesteR-Kedés, mesteR-Kélt, oR-Kán, pásztoR-Kodó, patvaR-Kodik, picuR-Ka, piR-Kad, pöR-Köl, sáR-Kány, seR-Kent, siR-Köve, szaR-Kofág, szeR-Ként, szeR-Keszt, szeR-Kezet, táR-Kány, taR-Kit, téR-Kép, toR-Kod, toR-Kolat, toR-Kolat, tuR-K, tuR-Keddi, tuR-Keddi, tuR-Koi, tündéR-Király, tüR-K, tüR-Kök, uR-K, uR-Kusz, váR-Kony, világtéR-Kép
Szóbokor: Folyamatos ismétlés: Rá RaK. R-K: Ahol a K a kőrkörös folyamat, az R a rá.

Fogalomkőr: Valaminek a többszörözése. Maga a RaK-ás.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

RG

RG hangpár

R-G

Hangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: eRGé, RöGé, eRGö, RöGö

Gyökszavai: RaG, RáG, ReG, RéG, RiG, RoG, RóG, RöG, RőG, RuG, RúG, RüG, RűG.

Megjelenési formái: RaG, RaGad, cafRaG, RáG, boRáG, dRáGa, ReG, kéReG, ReGe, öReG, eGéR, RiGa, RiGó, RiGolya, oRiGami, koRoG, moRoG, RöG, üRöG, RöGes,RúG, RuGó, RuGalmas, RuGtat,

Szóbokor: RáG

Fogalomkőr: apró ismétlődés

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

Az RG hangpár az apró ismétlődések megjelenítésére szolgál. RuGdal valaki, RöGös az út. Magába moRoG, a gyomra meg koRoG. RáG az eGéR. RiGó a fa kéReG őre. Közben a nyelv szavait RaGozgatom.

JN

JN

JN hangpár

J-N

Hangpár> helyhatározó

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel:  JéeN, JöeN, JéNö, JöNö

Gyökszavai: JaN, JáN, JeN, JéN, JiN, JíN, JoN, JóN, JöN, JőN, JuN, JúN, JüN, JűN

Megjelenési formái: JaNuár, JáNos, JeNő, JéN (helyhatárzó), JiN (yin-yang), JoN (helyhatározó, PanJoN), JöN (Helyváltoztató), stb.

Szóbokor: Jön

Fogalomkőr: Hely-meghatározása

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

JaNg, JaNka, JaNuár, JaNcsi, JaNicsár, adJaNak, kurJaNt, mondJaNak, JáNos, alapJáN, partJáN, száJáN, burJáN, burJáNzik, aJáNl, furJáN, JáNusz-arcú ( Latinból:Kettős arcú, kétszínű, ingatag.”Az ember kapcsolata a munkához alapvetően ambivalens, Jánusz-arcú, a jó és a rossz Yin-Yan! kibogozhatatlan szövedékének tűnő”.), raJoNg, tudJoN, stb.